Chapter Meeting #3

***ENGLISH BELOW***

Bäste Student,

Det är dags för 2018 års tredje Sektionsmöte! SM är sektionens högst beslutande organ, där vi tar upp viktiga frågor till diskussion och beslut.

Mötet äger rum den 2018-10-09 kl 18:00 i Kistan 2.0.

Sektionen bjuder på mat till alla medlemmar som anmäler sig senast kl 12 samma dag. Maten kommer serveras i Kistan 2.0 från kl 17:00.
Anmälan för mat sker här:
https://goo.gl/forms/dldrbWsoXvLZsiRh1

Om du ännu inte är sektionsmedlem, eller inte har betalat kåravgiften, så kan du lösa det innan mötet genom att betala din kåravgift här: https://ths.kth.se/general/ths-membership/
Om du inte har hunnit få ditt medlemskort så bör du ta med kvittot på betalningen till mötet.

AGENDA
Preliminära möteshandlingar kan ni hitta här:
https://docs.google.com/document/d/1Dk_EZXoX0gdQj8ortQzrlrOd1aDwSzzOBQWFP6BKnoI/edit?usp=sharing

***ENGLISH***

Dear Student,

It is time for the third Chapter meeting of 2018. These meetings, called SM, are the highest authority of the chapter, where important issues are discussed and voted upon.

The meeting will be held in Kistan 2.0 on the 2018-10-09 at 18:00.

Food will be provided for free by the chapter to all members who sign up before 12:00 the day of the meeting.The food will be served in Kistan 2.0 17:00.
Sign up for food can be done here:
https://goo.gl/forms/dldrbWsoXvLZsiRh1

If you are not yet a chapter member, or have yet to pay the membership fee, you can do so ahead of the meeting by signing up and paying the fee here: https://ths.kth.se/general/ths-membership/
If you have not yet received your THS-card in time for the meeting, bring a transaction receipt instead.

AGENDA
A preliminary agenda in swedish can be found here:
https://docs.google.com/document/d/1Dk_EZXoX0gdQj8ortQzrlrOd1aDwSzzOBQWFP6BKnoI/edit?usp=sharing

As most, if not all, documents provided will be in swedish, here is a Swedish/English dictionary from THS Central:
https://drive.google.com/file/d/0B-nWrVoqvrpNWW5aY3UwT1dPLW8/view

Information från THS: Nytt medlemssystem

Under Sommaren 2018 så har vårt gamla medlemssystem byts ut. Detta har inneburit en hel del arbete under sommaren för att säkerställa att allting förts över korrekt till det nya systemet. Nu under införandefasen så kommer det tyvärr finnas en del buggar och ber om er förståelse för att vi jobbar på för fullt att allting ska fungera smärtfritt.
 
Vår målsättning är att allting ska vara på plats till kursstarten och då ska förhoppningsvis även Swish-betalning för att smidigare betala sin kåravgift. Under de nästkommande veckorna så kommer det komma ut mer information kring olika delar i medlemssystemet och där vi gärna vill ha input från er kring vad för funktioner ni ser som nödvändiga att ha.
Det finns även nya länkar att förhålla sig till:
 
https://ths.kth.se/pay – Skickas direkt till betalningssidan. Formuläret kan också användas för att förnya sitt medlemskap och man behöver bara fylla in sitt personnummer så känner systemet igen om du finns i Ladok och fyller in dina uppgifter åt dig.
 
https://ths.kth.se/general/ths-membership/ – Sidan är fylld med nyttig information om medlemskapet och vilka regler som man ska förhålla sig till som ny student.
 
FAQ:
Om jag inte är kursregistrerad?
Ditt medlemskap kommer att förbli ett stödmedlemskap tills du har uppvisat en aktiv kursregistrering på KTH. Detta är ett krav från SSSB då du måste aktivt studera på ett lärosäte för att kunna stå i bostadskön.
 
SSSB: För att samla ködagar måste du ta minst 15 högskolepoäng eller motsvarande per termin vid en högskola i Stockholm vars studentkår är ansluten till Stockholm studentkårers centralorganisation (SSCO), samt vara kårmedlem i den studentkåren.
 
När kommer jag kunna se mitt THS-kort i Mecenat-appen?
Så snart integrationen är på plats mellan ArcMember och Mecenat. Vi siktar på att ha det på plats i samband med kursstart.

Vattenfall is recruiting Data Engineers

Do you want to be responsible for the creation of data products to accelerate Vattenfall’s digital transformation strategy? Do you want to become part of a team that develops and keeps our data together in a data platform?

As a Data Engineer you will have an important role in capturing the potential that analytics can give Vattenfall. You will design, build and integrate data from various sources. You will write complex data queries and create data infrastructure in a simple and efficient matter. You will visualize data for the business to make it possible to e.g. increase decision accuracy and improve process efficiency.

Your stack will mainly consist of Azure related services as Vattenfall use the Azure platform (cloud based). The technology develops rapidly and continuous learning will be key to make sure to use technology in the best way. Business Intelligence and analytics is a strategic area for Vattenfall with high priority and there will be good opportunities to develop your profession as BI developer.

Data Engineers will work closely with our business partners which consist of all business units in Vattenfall that have a customer relation. Will you help them getting better insight in our customers’ demands?

Feel energized? Great! Then read on because there is more in it for you.

About you:
• You have a hands-on mentality to solve complex issues
• Learning new tools and software development skills is your second nature
• You have at least 2 years’ experience in software development
• You think about data as a massive asset to leverage
• You are keen on automation using Continuous Integration/Delivery tooling
• You have an Agile mindset and SCRUM way of working
• You feel personally committed to the goal setting and delivery of the team (local and international)
• Last but not least you are not afraid to drink a cup of coffee with a product owner

Your Skills:
• Familiar with Data lakes, Blobs, Stream Analytics and SQL databases
• Able to create data pipelines, using e.g. Data Factory
• Experience in enabling analysis using e.g. Azure DW or Azure Analysis Services (AAS)
• Familiar with Continuous Integration, Continuous Delivery, testing and version control (e.g. VSTS, ARM, GIT or similar)
• Familiar with deployment orchestration, automation, and security configuration management
• Strong interest in bringing data science solutions to life together with data scientists using e.g. Python or R
• Proficient in spoken and written English, Swedish is beneficial
• Preferably Bachelor’s degree in Computer Science or comparable degree

Our offer is:
• Being part of setting up a new key area for Vattenfall and part in a transformation process where business intelligence is a success factor for our business
• A professional environment where your business intelligence knowledge and attitude will bring us one step further.
• A central office location with easy access, by either public transport or car.
• Furthermore, a healthy work-life balance (smart working) and time to develop your profession as BI Developer.
• At Vattenfall you get the opportunity to work for a clean energy company that aims for creating fossil free energy within one generation.
• And last but not least; International and multi-cultural work environment with energetic, motivated colleagues that like to have fun as well!
• P.S we also have free gym and training classes (Football, Innebandy, Yoga, Salsa etc) in our Solna office

Location: Solna, Sweden
You must be living or eligible to work in Sweden.

For more information, please contact:
Recruiter, Nidhi Illman +46 72 702 7861 or nidhi.illman@vattenfall.com
Jenny Malmkvist (acting Manager Customer Analytics) at jenny.malmkvist@vattenfall.com

Trade union representatives in Sweden: please call switchboard +46 8 739 50 00.
Sofi Wadström (Akademikerna), Christer Gustafsson (Ledarna), Inger Strandberg (Unionen), Lennart Bengtsson (SEKO).

We look forward to receiving your application!

At Vattenfall, we are convinced that striving for diversity helps building a more profitable efficient and attractive company. Therefore we seek a harmonious balance of employees in terms of gender, age, and ethnic and cultural backgrounds.

Kistan Sommarstängd

Kistan kommer att vara sommarstängd från 11 Juni till och med tidigast 1 Augusti.
Detta innebär att det inte kommer att gå att värma mat i Kistans microvågsugnar, diska matlådor, eller fylla på vattenflaskor.

Mellan 1 och 12 Augusti kommer Kistan att vara öppen i den mån Mottagningsnämnden har möjlighet att hålla lokalen öppen.

Från och med 13 Augusti är det Mottagning av nya studenter, vilket innebär att det fram till terminsstarten tidvis inte kommer vara öppet för gemene student.

Frågor kan riktas till ordf [ at ] insektionen.se

(more…)

Member survey 2018

The IN-chapter wants your feedback!

We have created a member survey that we would like all the students in Kista to participate in. The survey only takes about 5 minutes to fill in, and your feedback will let us know what the students want from the IN-chapter, and what we can do to improve.

The survey is available at: bit.ly/IN-survey

If you have some feedback that you felt that you couldn’t write in the form, or if there is anything else you would like the chapter to know, you are welcome to send an email to kommunikation@insektionen.se!

Thank you for your participation!

Sektionsmöte #1

——-English below——-

Det är snart dags för 2018 års första Sektionsmöte! SM är sektionens högst beslutande organ, där vi tar upp viktiga frågor till diskussion och beslut.

Mötet äger rum den 28:de Februari kl 18:00 i Sal A.

Sektionen bjuder på mat till alla medlemmar som anmäler sig senast kl 12 samma dag. Maten kommer serveras i Kistan 2.0 från kl 17:00. Anmälan för mat sker här.

Om du ännu inte är sektionsmedlem, eller inte har betalat kåravgiften, så kan du lösa det innan mötet genom att betala din kåravgift här. Om du inte har hunnit få ditt medlemskort så bör du ta med kvittot på betalningen till mötet.

Under mötet kommer bl.a. beslut om inköp av nya möbler till sektionslokalen hållas, tillsammans med val om de förtroendeposter som inte blev valda förra året.

Preliminära möteshandlingar kan ni hitta här.

Motioner måste mailas in till ordf@insektionen.se senast den 19:de Februari kl 23:59.

——-English——-

It is soon time for the first Chapter meeting of 2018. These meetings, called SM, are the highest authority of the chapter, where important issues are discussed and voted upon.

The meeting will be held in Sal A on the 28th of February at 18:00.

Food will be provided for free by the chapter to all members who sign up before 12:00 the day of the meeting.The food will be served in Kistan 2.0 17:00.

Sign up for food can be done here.

If you are not yet a chapter member, or have yet to pay the membership fee, you can do so ahead of the meeting by signing up and paying the fee here. If you have not yet received your THS-card in time for the meeting, bring a transaction receipt instead.

During the meeting a decision of buying new furnitures for the chapter hall, there will also be an election for the trustee positions that were not elected last year. A preliminary agenda in Swedish can be found here.

Motions must be mailed to ordf@insektionen.se no later than the 19th of February 23:59.

As most, if not all, documents provided will be in Swedish, here is a Swedish/English dictionary from THS Central.

IN-sektionen går med THS i Prideparaden!

Sektionen för Informations- och Nanoteknik har sen 2014 deltagit i Stockholm Pride Parade under egen flagga.
Någon gång mellan då och nu kom flera kloka huvuden inom Tekniska Högskolans Studentkår på att det vore en utomordentlig idé att arrangera ett kårgemensamt bidrag, istället för att enskilda sektioner ska gå i tåget var för sig.

Till vår stora glädje har det i år gjorts slag i saken, och IN-sektionen kommer därför att gå i paradtåget som del av THS bidrag.
(more…)

Kistan sommarstängd

Kistan kommer att vara sommarstängd från 11 Juni till och med tidigast 1 Augusti.
Detta innebär att det inte kommer att gå att värma mat i Kistans microvågsugnar, diska matlådor, eller fylla på vattenflaskor.

Mellan 1 och 13 Augusti kommer Kistan att vara öppen i den mån Mottagningsnämnden har möjlighet att hålla lokalen öppen.

Från och med 14 Augusti är det Mottagning av nya studenter, vilket innebär att det fram till terminsstarten tidvis inte kommer vara öppet för gemene student.

Frågor kan riktas till ordf [ at ] insektionen.se

(more…)

Sektionsmöte 2 | Chapter Meeting 2

Det är snart dags för årets 2:a sektionsmöte!

SM är sektionens högst beslutande organ, där vi tar upp viktiga frågor till diskussion och beslut.

På mötet kommer det bland annat att väljas en ny Vice Ordförande för sektionen, och tas upp rapporter från sektionens nämnder.

Mötet äger rum den 23:e maj, kl 18:00 i Sal A.

Sektionen bjuder på mat till alla medlemmar som anmäler sig senast kl 12 samma dag.
Anmäl dig till mötet här!
Maten serveras i Kistan 2.0 mellan 17:00 och 18:00.

Om du ännu inte är sektionsmedlem, eller inte har betalat kåravgiften, så kan du lösa det innan mötet genom att betala din kåravgift här.
Om du inte har hunnit få ditt medlemskort så bör du ta med kvittot på betalningen till mötet.

Preliminära möteshandlingar hittar du här.
Motioner måste mailas in till ordf@insektionen.se senast den 15:e maj kl 23:59 (GMT+1).

För att göra det ännu enklare för styrelsen att uppskatta antalet deltagare på mötet så kan du se till att attenda mötets Facebookevent!

(more…)