Sektionsmöte #1

——-English below——-

Det är snart dags för 2018 års första Sektionsmöte! SM är sektionens högst beslutande organ, där vi tar upp viktiga frågor till diskussion och beslut.

Mötet äger rum den 28:de Februari kl 18:00 i Sal A.

Sektionen bjuder på mat till alla medlemmar som anmäler sig senast kl 12 samma dag. Maten kommer serveras i Kistan 2.0 från kl 17:00. Anmälan för mat sker här.

Om du ännu inte är sektionsmedlem, eller inte har betalat kåravgiften, så kan du lösa det innan mötet genom att betala din kåravgift här. Om du inte har hunnit få ditt medlemskort så bör du ta med kvittot på betalningen till mötet.

Under mötet kommer bl.a. beslut om inköp av nya möbler till sektionslokalen hållas, tillsammans med val om de förtroendeposter som inte blev valda förra året.

Preliminära möteshandlingar kan ni hitta här.

Motioner måste mailas in till ordf@insektionen.se senast den 19:de Februari kl 23:59.

——-English——-

It is soon time for the first Chapter meeting of 2018. These meetings, called SM, are the highest authority of the chapter, where important issues are discussed and voted upon.

The meeting will be held in Sal A on the 28th of February at 18:00.

Food will be provided for free by the chapter to all members who sign up before 12:00 the day of the meeting.The food will be served in Kistan 2.0 17:00.

Sign up for food can be done here.

If you are not yet a chapter member, or have yet to pay the membership fee, you can do so ahead of the meeting by signing up and paying the fee here. If you have not yet received your THS-card in time for the meeting, bring a transaction receipt instead.

During the meeting a decision of buying new furnitures for the chapter hall, there will also be an election for the trustee positions that were not elected last year. A preliminary agenda in Swedish can be found here.

Motions must be mailed to ordf@insektionen.se no later than the 19th of February 23:59.

As most, if not all, documents provided will be in Swedish, here is a Swedish/English dictionary from THS Central.

IN-sektionen går med THS i Prideparaden!

Sektionen för Informations- och Nanoteknik har sen 2014 deltagit i Stockholm Pride Parade under egen flagga.
Någon gång mellan då och nu kom flera kloka huvuden inom Tekniska Högskolans Studentkår på att det vore en utomordentlig idé att arrangera ett kårgemensamt bidrag, istället för att enskilda sektioner ska gå i tåget var för sig.

Till vår stora glädje har det i år gjorts slag i saken, och IN-sektionen kommer därför att gå i paradtåget som del av THS bidrag.
(more…)

Kistan sommarstängd

Kistan kommer att vara sommarstängd från 11 Juni till och med tidigast 1 Augusti.
Detta innebär att det inte kommer att gå att värma mat i Kistans microvågsugnar, diska matlådor, eller fylla på vattenflaskor.

Mellan 1 och 13 Augusti kommer Kistan att vara öppen i den mån Mottagningsnämnden har möjlighet att hålla lokalen öppen.

Från och med 14 Augusti är det Mottagning av nya studenter, vilket innebär att det fram till terminsstarten tidvis inte kommer vara öppet för gemene student.

Frågor kan riktas till ordf [ at ] insektionen.se

(more…)

Sektionsmöte 2 | Chapter Meeting 2

Det är snart dags för årets 2:a sektionsmöte!

SM är sektionens högst beslutande organ, där vi tar upp viktiga frågor till diskussion och beslut.

På mötet kommer det bland annat att väljas en ny Vice Ordförande för sektionen, och tas upp rapporter från sektionens nämnder.

Mötet äger rum den 23:e maj, kl 18:00 i Sal A.

Sektionen bjuder på mat till alla medlemmar som anmäler sig senast kl 12 samma dag.
Anmäl dig till mötet här!
Maten serveras i Kistan 2.0 mellan 17:00 och 18:00.

Om du ännu inte är sektionsmedlem, eller inte har betalat kåravgiften, så kan du lösa det innan mötet genom att betala din kåravgift här.
Om du inte har hunnit få ditt medlemskort så bör du ta med kvittot på betalningen till mötet.

Preliminära möteshandlingar hittar du här.
Motioner måste mailas in till ordf@insektionen.se senast den 15:e maj kl 23:59 (GMT+1).

För att göra det ännu enklare för styrelsen att uppskatta antalet deltagare på mötet så kan du se till att attenda mötets Facebookevent!

(more…)

Information om skolsammanslagning | Information regarding the school integration

English

Som du kanske har hört håller KTH på att planera en sammanslagning av de tre skolorna inom datavetenskap (CSC), elektroteknik (EES), och datateknik (ICT).

Sammanslagningen kommer troligen inte innebära några större förändringar för oss studenter, men för att säkerställa att vi inte blir bortglömda har vi tre representanter i arbetsgruppen. Vi har också tillsatt en referensgrupp där alla sektioner och doktorander från skolorna är representerade.

(more…)

Post-Hackathon Alumni Pub

Kontakt med Alumner är något som vi aldrig kan få för mycket av.
Som uppföljning av det hackathon som KTH Kista och Curlabs håller under dagen kommer QMISK att hålla alumnipub när arbetsdagen lider mot sitt slut.

I vanlig ordning kommer du att kunna avnjuta Kistan’s fulla utbud, men denna gång i sällskap med både nuvarande och tidigare studenter.
Perfekt för dig som vill veta hur det funkar i “verkligheten”, eller inte tröttnat på att höra hur det var “bättre” förr.

Facebookevent för puben hittar du här.

(more…)

Styrelsemöte 2: 18 April | Board Meeting 2: 18 April

Nu är det dags för årets andra styrelsemöte. På tisdag 18 april sammanträder sektionens styrelse klockan 18:00 i sal 301 för att behandla en handfull frågor.

Fokus för mötet är årets verksamhetsplan och inköp av en tvättmaskin, utöver de normala rapporterna såklart.

Som sektionsmedlem är du välkommen att delta på styrelsens möten.

The time has come for the second board meeting of this year. On Tuesday the 18th of April the chapter board will convene at 18:00 in room 301 to discuss a number of questions.

The focus of this meeting is this year’s operational plan, and acquisition of a washing machine, apart from the usual reports that is.

As a chapter member you are welcome to attend the chapter board’s meetings.