Plugga i Japan, Spanien, Portugal eller Latinamerika?

Om knappt två veckor håller ICT-skolan informationsmöten för dig som vill plugga i Japan, Spanien, Portugal eller Latinamerika. Inget dåligt urval.

För båda dessa regioner finns det flera restplatser kvar för 2013/14, men informationen riktar sig också till dig som pluggar i de tidigare årskurserna och som funderar på utbytesstudier senare år. Under mötena kommer vi att gå igenom vilka partneruniversitet vi har i regionerna, vad som utmärker dessa, vad som är bra att tänka på om man vill plugga där osv. Du kommer även att få träffa studenter som pluggat där.

  • För dig som vill plugga i Japan äger mötet rum den 25/2 – anmäl dig här
  • För dig som vill plugga i Spanien, Portugal eller Latinamerika är det den 26/2 – anmäl dig här

Anmäl dig senast 21 februari för gratis lunchmacka! Mötena äger rum i sal 530 kl 12-13.