Workshop – en del av studietekniken

För er som var på workshopen idag, så upptäckte ni säkert att det saknades något där, att någonting inte kändes helt rätt. Jag syftar så klart på att våran kära SNO inte var där, eftersom hon dragit till Chicago en snabbvisit. Men tro inte att hon inte skriver en krönika för det, dags att lämna över ordet till vår kära Studienämndsordförande: Sonia Sanghera!

Innan man börjar på högskolan eller universitet får man alltid höra att det inte alls kommer vara som på gymnasiet och det tar inte lång tid innan man inser det. I början visste man inte hur allt gick till på programmet och vem man skulle fråga. Kurserna drog igång och man kände hur hög nivån var i jämförelse med det man var van vid. Många föreläsningar, mycket att läsa och svåra uppgifter – det gick första veckorna ut på och allt var bara svårt!

Vi på IN-sektionen vill inte att någon student ska känna sig hjälplös, därför har vi ”workshops” varje vecka. Behöver man hjälp med programmering, matematik eller någon annan uppgift från kurserna så kan man alltid fråga någon av de kunniga handledarna som närvarar under workshoptillfällena. Även under mottagningen kommer workshops hållas idag kl. 13.00-15.00 och imorgon kl. 12.00-14.00, där man kan få hjälp med introduktionskurserna. Vår sektion är den enda sektionen som har denna tillgång och det uppskattas väldigt mycket och vi blir väldigt glada och motiverade då vi ser alla nöjda studenter.

När jag började i ettan kände jag ingen som kunde hjälpa mig. Innan jag hittade min studieteknik så upplevde jag många gånger att det var svårt att studera och arbeta med uppgifterna som skulle göras under kursens gång. Kort därefter började jag närvara på workshoptillfällena för att få hjälp. Detta initiativ gjorde att jag skapade många kontakter och lärde mig mer om hur sektionen och studienämnden fungerade, samtidigt som att jag fick den hjälp jag behövde i kurserna och hittade min studieteknik. Jag hittade ett nytt sätt att studera på. Att diskutera uppgifter med andra kamrater kan också hjälpa väldigt mycket. Det behöver inte vara så att man endast närvarar workshops då man behöver hjälp, utan man kan även sitta och studera tillsammans med kamraterna från kursen eller diskutera med handledarna. Detta är en väldigt bra resurs, som endast vi på INsektionen har. Vi vill med er hjälp utveckla verksamheten ännu mer. Genom dessa tillfällen har jag lärt mig väldigt mycket och hoppas att många fler tar vara den här chansen. Vi ses på workshopen idag!

Sonia Sanghera
Studienämndens ordförande