Sju nyanser av Kiselblå?

Det är uppenbarligen inte lätt att definiera “Kiselblå”. När jag i egenskap av webbtomte skulle till att uppdatera sektionslogotypen till den av sektionsmötet fastlagna färgen lade jag märke till att stadgan definierar den i inte mindre än fem olika färgsystem. Som inte riktigt ger samma färg om man konverterar tillbaka till RGB. Samt att den färg som vitt och brett använts som sektionens officiella under de senaste två åren definitivt aldrig har varit det.

Se nedan för en fantastiskt fin infografik och lite sektionshistoria om hur vi hamnade i det här träsket!

Följande lista visar de färger som varit, eller använts som, IN-sektionens “officiella” sedan den bildades år 2008. De fem sista är faktiskt sektionens nuvarande enligt stadgan:

Nyanser av Kiselblått Grafik

Den ursprungliga Kiselblå färgen med den vackra hex-koden (#708090) kom till i samband med sammanslagningen av IT- och ME-sektionerna år 2008. I SM-protokollet från 2008-10-08 – som av en händelse var undertecknad sekreterare på det mötet – står att läsa:

8.1 Den nya sektionens namn och färg
Michael Almér upplyste om att sammanslagningsgruppen skall starta en forumtråd för namnförslag på namn och färg för den nya sektionen. Denna skall sedan användas som förslag inför beslut.

Forumtråden som hänvisas till har tyvärr gått förlorad med tiden, men till följande SM (2008-11-18) hade man tydligen nått fram till ett beslut:

2.3. Sammanslagningsgruppen
Namn och färg valdes. På KF den 4 dec kommer sammanslagningen tas upp och förhoppningsvis klubbas igenom med det Nya Namnet Sektionen för Informations- och nanoteknik och den Nya Färgen Kiselblå

Färgkoden #708090 och tillhörande(?) NCS-färg S 4020-R90B finns med i förslaget på stadgar till den sammanslagna sektionen som klubbades igenom på SM den 11:e december.

På kårstyrelsemötet (den 19:e november, alltså dagen efter SM-beslutet) lades så fram en motion. Vad SM-protokollet inte förtäljer är att det fanns två ytterligare färger på förslag om THS skulle ogilla förslaget Kiselblå, nämligen khaki och persika. Det dröjde till den 25:e februari 2009 innan Kårfullmäktige tog upp propositionen, som bifölls, lyckligtvis utan att THS hade några synpunkter på varken färg eller namn; trots att en viss datalog försökte få det till att vi skulle heta antingen Sajberdesign (med sektionsbokstaven Z) eller Sektionen för Informations- och Megateknik.

Därmed var sektionsfärgen beslutad på alla nivåer, dessutom lätt att komma ihåg. Här händer något konstigt: på något vis började den aldrig någonsin beslutade nyansen #52697B att leta sig in i IN-logotyper lite varstans. Den återfinnes på Facebook, i en bild av sektionsloggan som publicerades i oktober 2011. När 2013 års ordförande mailade ut e-postsignaturer att användas av alla förtroendevalda, var den felaktiga färgen använd även där.

Detta skulle kunna härledas till den proposition som togs upp på SM 2011-05-05, där styrelsen (ledd av Erik Övelius) argumenterade för att byta ut #708090 mot något mindre grått:

Färgen som valdes var stålgråblå eller Kiselblå. Diskussionerna kring färgen anknöt till färgen som exempelvis IBM och (fd) SUN använde vilket direkt skulle koppla sektionens program med framtida arbetsgivare.

Trots syftet valdes färgen dock till #708090, en synnerligen enkel hexkod för RGB-värderna som dock är aningen gråare än både IBM och (fd) SUNs färger. Det har även resulterat i ett flertal färgtoner på overallerna varav flera väl gråa.

Orsakerna till detta är att tryckfärger inte anges i RGB-kod utan i Pantone-skalan…

Propositionen bifölls men eftersom det rörde sig om en stadgeändring krävdes en andra läsning, och denna glömdes helt sonika bort. Dessutom var färgen i propositionen inte den #52697B som kom att fläckvis användas, utan #44687D – den färg som vi nu, lite drygt två år senare, lyckats klubba igenom. Det tog ytterligare ett misslyckat försök, för samma proposition togs upp återigen – och bifölls återigen – på SM 2012-12-04 men även denna gång hade styrelsen glömt bort det lagom till nästföljande SM och någon andra läsning genomfördes aldrig.

En parentes i historien är att en viss sektionsmedlem på SM 2012-05-22 lade inte mindre än tre separata motioner i syfte att ändra sektionsfärgen till något som närmast kan beskrivas som klargrön – dock fortfarande med namnet Kiselblå. Frågan avgjordes genom sluten votering och färgen bibehölls.

SM den 14:e april 2013 hade styrelsen så äntligen tagit sig samman och skrivit en ny proposition, med exakt samma innebörd som den gamla – nämligen:

Sektionens sektionsfärg är kiselblå, RGB HEX-kod #44687d,
NCS: S 6020-R90B, CMYK: 78, 51, 37, 13, PMS: 5405C, Lab: 42, -9, -16

På följande SM, den 14:e maj, togs propositionen upp till en andra läsning och gick så till sist igenom, efter totalt fyra läsningar och noll avslag. Kanske något slags rekord i sektionens historia. Dock är förvirringen inte helt över, för den 16:e oktober 2013 klubbades ett nytt PM för Insignia igenom som hänvisar till #708090 igen – om så indirekt:

Mikrochipets ben skall ha färgen kiselblå (se §1.2 i sektionens stadga) och centrum skall ha en mörkare ton av samma färg (exempelvis #262D33). Blixten skall vara vit (#FFFFFF).

#262D33 är förstås en mörkare ton av #708090; motsvarande för den nya färgen skulle vara #1C2A33. Förvisso inte en särskilt stor skillnad, men rätt ska ju vara rätt!

Hur kommer det sig då att vi nu, fem år senare, har gått från en (förvisso lite väl grå) sektionsfärg till de fem som framgår av bilden ovan? Förklaringen stavas färgsystem, eller snarare misslyckade försök att konvertera mellan dem. De olika färgkoder som anges i propositionen – och som bevarats oförändrade sedan den först lades fram – ger nämligen inte samma färger, om man konverterar tillbaka till RGB.

För två av systemen är detta ganska självklart – PMS och NCS är färgsystem där man i bästa fall kan hitta en “nära matchning”. För PMS-färgen lyckades styrelsen 2011 uppenbarligen ganska bra, kanske för att färgen tycks ha valts med tonvikt på att det skulle gå att trycka ovvar i den. NCS-färgen är alldeles uppenbarligen för mörk. När det gäller färgerna enligt LAB– och CMYK-systemen är det betydligt lättare att få en nästan exakt matchning – här har den som gjorde konverteringen helt enkelt slarvat. Förmodligen har han eller hon nöjt sig med att byta “color mode” i Photoshop och trott att detta skulle bevara samma färgnyanser.

Det lite lätt humoristiska resultatet är att vi nu har inte mindre än fem officiella sektionsfärger, som skulle kunna minskas ned till tre med en liten justering av LAB- och CMYK-värdena. Ska vi inte se om vi kan slå den gamla proppens rekord i antal läsningar på samma gång?

PS. Sektionsloggan i den nya färgen finns att ladda hem här i flera format och storlekar. DS

Comments are closed.