Påskharar lösa i Forum!

Oh dear, det är Påskharar lösa i Forum! De små hoppiga djuren som av någon anledning bara finns just omkring mitten av april verkar ha infesterat sig i Forumbyggnaden. De är väl gömda, så nu kallar IN-sektionen och DISK på dig som vill ge dig ut på jakt! Enligt rapporter finns det harar på både plan 5 och 6, på både KTH- och DSV-sidorna av Forum. Ut på jakt, ohyran måste stoppas! (Förslagsvis i munnen.)