Nominera en vän till Kamratstipendiet!

Kamratstipendiet instiftades 1912 för att utse och belöna goda kamrater vid var och en av studentkårens sektioner. Stipendiet tilldelas årligen till en eller flera studenter på varje sektion som varit oerhört välmenande, behjälpliga på diverse olika sätt alternativt bidragit med stämningsförhöjande insatser eller på annat sätt ökat trivseln andra studenter.

Så vem tycker du är IN-sektionens bästa kompis? För att nominera denna person ska du maila en motivering, namn samt KTH adress till ordf@insektionen.se.

Vinnaren av kommer att få en liten summa pengar som pris för dess vänliga insatser!

English

Kamratstipendiet was established in 1912 to identify and reward good companions at each of the student union chapters. The scholarship is awarded annually to one or more students in each chapter that has been extremely well-intentioned, willing to assist others in various ways, alternatively, contributed with mood-lifting actions or otherwise increased pleasantness among students.

So who do you think is the IN chapter’s best friend? To nominate this person, you should email a motivation, name and KTH address to ordf@insektionen.se.

Winner will receive a small sum of money as the price for its friendly efforts!