Påminnelse om felaktig sektionstillhörighet

Som tidigare nämnts så finns det medlemmar som egentligen ska bli skrivna  under IN-Sektionen som tyvärr hamnar i fel sektion och därmed får fel logga på sitt Mecenatkort och fel sektionstillhörighet.

Som både student och sektionsmedlem är ditt Mecenatkort med IN-sektionens logga på ett viktigt kort att hålla reda på eftersom det berättigar dig till studentrabatter och identifierar dig som medlem i THS och IN-sektionen. Vet du med dig att du har fått en felaktig sektionstillhörighet så fyll i dokumentet nedan.

UtrednINg av felaktig sektionstillhörighet på Mecenatkorten


English

As have been mentioned earlier, there are some members who should be written in the IN Chapter who unfortunately ends up in the wrong chapter and thus get the wrong sign on his Mecenat card and wrong chapter belonging.

As both a student and chapter member is your Mecenat card with the IN chapter logo is an important card to keep track of because it entitles you to discounts for students and helps identify yourself as a member of THS and the IN chapter. If you know that you’ve got the wrong chapter affiliation, please fill in the form below.

Google doc