Extrainsatt Sektionsmöte

Med anledning av 2013 års styrelses ansökan om ansvarsfrihet kommer det att hållas ett extrainsatt Sektionsmöte. SM är sektionens högst beslutande organ, där vi tar upp viktiga frågor till diskussion och beslut.

Mötet äger rum den 25:e maj kl 18:00 i Sal A. Sektionen bjuder på mat till alla som anmäler sig senast kl 12 samma dag, vilket du kan göra nedan.

Om du ännu inte är sektionsmedlem så kan du bli det innan mötet genom att betala din kåravgift, här. Om du inte har hunnit få ditt medlemskort så kan du ta med kvittot på betalningen till mötet.

Möteshandlingarna, där det bland annat framgår vilka frågor som ska tas upp, finns i preliminär form här.

Anmäl dig till mötet via den här länken!

English
Because the chapter board of 2013 has asked to be granted discharge there will be an extra Chapter Meeting. These meetings, called SM, are the highest authority of the chapter where important issues are discussed and voted upon.

The meeting will be held in Sal A on May the 25th, at 18:00. Food will be provided for free by the chapter to all members who sign up in advance no later than 12:00 the day of the meeting.

If you are not yet a chapter member, you can become one ahead of the meeting by signing up and paying the union fee, here. If you have not received your card in time for the meeting, bring the receipt instead.

The preliminary minutes (in Swedish) are here.
Please let us know if you are attending by filling out this form!