Fyllnadsval 2015!

Vill du engagera dig inom sektionen eller känner du någon som vill det? Det bästa sättet är att ha en förtroendevald post, och här kan du nominera både andra och dig själv till de bordlagda posterna.

De posterna som finns att fylla är:

  • Sektionsstyrelse – Ledamot: Sitt med som ledamot i styrelsen och hjälp till med de beslut de tar där.
  • Sektionsstyrelse – Ledamot med ansvar för näringslivsverksamhet: Denna posten är för dig som brinner för att prata med företag, fixa fram spännande föreläsningar, sponsorer och mycket mer.
  • Näringslivsnämnden – vice ordförande: Vice ordförande arbetar även de mycket med företag. Så om du redan nu vill ha chansen att knyta kontakter med företag är denna positionen något för dig!
  • Näringslivsnämnden – Projektledare för KAM: Kistas arbetsmarknads dag är IN-Sektionens stora dag då företag kommer till Electrum för att prata med studenter, dvs ni. Tycker du om att dra i stora projekt och prata med företag är detta för dig!
  • Ledamot i valberedningen: Hjälp till med att bereda valet av förtroendevalda som kommer att ha sitt verksamhetsår 2016!

English

Do you or anyone you know want to get involved within the chapter? The best way is to have an elected post, and here you can nominate both others and yourself to the postponed posts.

  • The Chapter Board – Member: Sit on the board and help with the decision they take there.
  • The Chapter Board – Member responsible for business operations: This post is for those of you who are passionate to talk to companies, get exciting lectures for students, sponsors for the chapter and much more .
  • The Business Committee – Vice Chairman: As vice chairman you also do a lot of work with different companies. So if you want the chance to make contacts within companies, this position is for you!
  • The Business Committee – Project leader for KAM: Kistas workday convention is a big day when loads of different companies comes to Electrum to talk to the students here. If you like to push big projects this is something for you!
  • Member of the Nomination Committee: Prepare the election of next years elected posts!