Fyllnadsval till Kårfullmäktige 15/16

Nu har skolan dragit igång och Kårfullmäktige, det högsta beslutande organet på THS hEnglishar utlyst fyllnadsval. Vi i IN-sektionen har fyra stycken platser att fylla, en ordinarie plats samt tre suppleantplatser. Känner du att du vill göra din och IN-sektionens röst hört samt att du har i genomsnitt en kväll i månaden att avvara där du får gå på sammanträden, träffa andra sektionsrepresentanter och få en möjlighet att påverka THS framtid så skriv en kort motivering om varför just du ska bli kårfullmäktige med ditt personnummer till våran sektionsrepresentant Björn Ekström. Sista ansökningsdatum är 2015-09-13.

Mer information finnes här

English
The school has started and Kårfullmäktige has announced a by-election. Kårfullmäktige is the highest decision-making organ at THS. We in the Chapter of Information- and Nanotechnology have four spots to fill, one ordinary spot and three substitute spots. If you feel that you want too make our voice heard and that you have on average one evening per month free where you are able to attend meetings, meet the representatives from the other chapters and have the opportunity to influence the future of THS, then send a short motivation about why just you should be kårfullmäktige with you personal identification number to the representative of our chapter Björn Ekström. Last day of application is 2015-09-13.

More information can be found here