Sektionsmöte #4

Det börjar dra ihop sig till terminens första SektionsMöte! SM är sektionens högst beslutande organ, där vi tar upp viktiga frågor till diskussion och beslut. Mötet äger rum den 30 september kl 18:00 i Sal A. Sektionen bjuder på mat till alla som anmäler sig senast kl 12 samma dag, vilket du kan göra nedan.

För nya sektionsmedlemmar kommer vi att hålla ett “How to SM” kl 17:00 för att introducera er till hur sektionsmöten går till.

Om du ännu inte är sektionsmedlem, eller inte har betalat kåravgiften för höstterminen; så kan du lösa det innan mötet genom att betala din kåravgift här. Om du inte har hunnit få ditt medlemskort så bör du ta med kvittot på betalningen till mötet.

Möteshandlingarna, där det bland annat framgår vilka frågor som ska tas upp, finns i preliminär form här. Motioner måste mailas in till ordf@insektionen.se senast den 21:a September kl 23:59 (GMT+1).

Änmäl dig till mötet via den här länken! 

English

Chapter meeting #4

t’s almost time for the first Chapter meeting of the semester! These meetings, called SM, are the highest authority of the chapter where important issues are discussed and voted upon. The meeting will be held in Sal A on September the 30th, at 18:00.We’ll be having a “how to SM” meeting at 17:00 for new chapter members that wants to learn how the meetings work.

Food will be provided for free by the chapter to all members who sign up in advance – please do so using this form.

If you are not yet a chapter member, or have yet to pay the fee for the autumn term, you can rectify this ahead of the meeting by signing up and paying the union fee, here. If you have not received your THS-card in time for the meeting, bring a transaction receipt instead.

The preliminary minutes (in Swedish) are here. Any proposals must be e-mailed to the chapter President (at ordf@insektionen.se) no later than September 21st, 23:59 (GMT+1).

As most, if not all, documents provided will be in swedish, here is a Swedish/English dictionary from THS Central.