Har du fel logga på ditt Mecenatkort?

Som både student och sektionsmedlem är ditt Mecenatkort med IN-sektionens logga på ett viktigt kort att hålla reda på, eftersom det berättigar dig till studentrabatter och identifierar dig som medlem i THS och Sektionen för Informations- och Nanoteknik.

Tyvärr har vissa medlemmar fått felaktiga kort, och vi behöver nu din hjälp för att rätta till det.
Detta syns tydligt i Mecenats app, genom att klicka på Mecenat-loggan på kortet i appen.
Om du har fått en annan logga på ditt Mecenatkort än IN-Sektionens ber vi dig att fylla i detta formulär, för att du ska få rätt sektionstillhörighet.

Om du ännu inte betalat din kåravgift kan du göra det här.

Ett korrekt kort kan ses längst ner i det här inlägget

English

Do you have the wrong logo on your Mecenat card?

As a student and a chapter member your Mecenat card with the chapter logo is a very important card to keep track of, as it qualifies you for student discounts and identifies you as a member of THS and the Chapter of Information- and Nanotechnology.
Unfortunately some members have gotten incorrect cards, and we now need your help to rectify that.

This is easily checked in Mecenat’s app, by clicking on the Mecenat logo on the card in the app.
If you have a logo that is not that of the Chapter of Information- and Nanotechnology on your Mecenat card, please fill out this form so that we can make sure that you are part of the correct chapter.

If you have not yet paid your union fee, you can do so here.

A correct card is visible below.

IN_Mecenatkort