Val-SM den 9/11 och 10/11!

Det har blivit dags att välja sektionens förtroendevalda för 2015! Eftersom Val-SM brukar bli ett långt möte har vi delat upp det i två delar även i år. Du väljer själv om du vill gå på bara ena delen, men vi rekommenderar naturligtvis att gå på båda!

Del 1 äger rum på måndag den 9:e november kl 18:00. Del 2 äger rum på tisdag den 10:e kl 18:00 – dagen efter, alltså. Båda två i Sal A.

För att det ska gå lätt att bekräfta att du är sektionsmedlem så behöver du ta med dig ditt Mecenatkort på alla möten du deltar på. Sektionen bjuder på mat till alla som är medlemmar i sektionen och anmäler sig senast kl 12 samma dag. Anmäl dig till mötet via den här länken!

Om du ännu inte är sektionsmedlem, eller inte har betalat kåravgiften för höstterminen; så kan du lösa det innan mötet genom att betala din kåravgift, här. Om du inte har hunnit få ditt medlemskort så bör du ta med kvittot på betalningen till mötet.

Möteshandlingarna, där det bland annat framgår vilka frågor som ska tas upp, finns i preliminär form här. Motioner måste mailas in till ordf@insektionen.se senast den 21:a September kl 23:59 (GMT+1).

Det är ännu inte för sent att kandidera, lämna in din kandidatur eller nominera någon här. För mer information se detta facebook-event och sektionshemsidan.

English

The time has come to elect the chapter’s electees for 2015! Because Val-SM is typically quite lengthy, it’s been split into two parts this year as well. It’s up to you if you wish to attend just one of them, but of course we recommend attending both!

Part 1 will be held on Monday, November 9th, at 18:00. Part 2 is on Tuesday, November 10th, 18:00 – the following day. Both will be in Sal A. In order to easily verify that you are a chapter member you need to bring your Mecenat card on all meetings you attend.

Food will be provided for free by the chapter to all members of the chapter who sign up before 12:00 the day of the meeting – please do so using this form! 

If you are not yet a chapter member, or have yet to pay the fee for the autumn term, you can rectify this ahead of the meeting by signing up and paying the union fee, here. If you have not received your THS-card in time for the meeting, bring a transaction receipt instead.

The preliminary minutes (in Swedish) are here. Any proposals must be e-mailed to the chapter President at ordf@insektionen.se no later than September 21st, 23:59 (GMT+1). As most, if not all, documents provided will be in swedish here is a Swedish/English dictionary from THS Central.

It is not yet too late to nominate someone or to candidate, do so here! For more information see this facebook-event and the chapter’s website.