Budget SM – 30/11

Det börjar dra ihop sig till terminens tredje SektionsMöte! SM är sektionens högst beslutande organ, där vi tar upp viktiga frågor till diskussion och beslut. Mötet äger rum den 30:e November, kl 18:00 i Sal A.

Sektionen bjuder på mat till alla medlemmar som anmäler sig senast kl 12 samma dag. Anmäl dig till mötet via den här länken!

Möteshandlingarna, där det bland annat framgår vilka frågor som ska tas upp, finns i preliminär form här Motioner måste mailas in till ordf@insektionen.se senast den 23:e November, kl 23:59 (GMT+1).

Om du ännu inte är sektionsmedlem, eller inte har betalat kåravgiften för höstterminen; så kan du lösa det innan mötet genom att betala din kåravgift, här. Om du inte har hunnit få ditt medlemskort så bör du ta med kvittot på betalningen till mötet.

English

It’s almost time for the IN Chapter meeting of the semester! These meetings, called SM, are the highest authority of the chapter where important issues are discussed and voted upon.

Food will be provided for free by the chapter to all members who sign up before 12:00 the day of the meeting – please do so using this form.

The preliminary minutes (in Swedish) are here! Any proposals must be e-mailed to ordf@insektionen.se no later than 23:e November, kl 23:59 (GMT+1).

As most, if not all, documents provided will be in swedish here is a Swedish/English dictionary from THS Central.

If you are not yet a chapter member, or have yet to pay the fee for the autumn term, you can rectify this ahead of the meeting by signing up and paying the union fee, here. If you have not received your THS-card in time for the meeting, bring a transaction receipt instead.