Credits för internationellt arbete

Har du varit med och bidragit till verksamheten mellan IN-Sektionen och internationella studenter? Du kan då få en 0,2 i merit som du kan använda när du söker utlandsstudier! Dessa gäller även utlandsstudier under HT16. Ett exempel på arbete är att ha varit fadder för internationella studenter under Mottagningen.

Fyll i denna formen! För att få meriten kommer sektionens styrelse att godkänna motiveringen till varför just DU ska få denna förmån!

Deadline är nu på söndag den 29/11 klockan 14:00.

English

Have you contributed to the relation between the Chapter of IN and our international students? If so you can recieve a reward and be granted a 0,2 grade bump when you apply for studies abroad! Being part of the international reception in Kista is an example of contributing.

Fill in this form if you have! To earn the credits the board of the chapter needs to approve your motivation!

Deadline is this Sunday (29/11) at 14.00.