Lunchseminarium med KVIST 18/11

Onsdag den 18/11 klockan 11-13 bjuder kvinnliga ingenjörs- och arkitektnätverket KVIST in till lunchseminarium på Årstaängsvägen 11, 4tr, Liljeholmen.

På eventet kommer projektledaren Katarina Lidén att berätta mer om sig själv samt möjligheter, utmaningar och fallgropar i ingenjörsyrket i stort. Dessutom kommer KVISTs Johanna Holmberg att berätta mer om sällskapet och konsultkoncernen Projektengagemang som står bakom nätverket. Efter eventet kommer det att bjudas på lunch. Det kommer även finnas möjlighet till att ställa frågor om allt som rör
ingenjörsyrket, karriärsmöjligheter och branschen i sin helhet.

För att anmäla dig så skicka att mail till kvist@projektengagemang.se (Obs! Begränsat antal platser)

När: Den 18 november, klockan 11-13
Var: Årstaängsvägen 11, 4 tr, Liljeholmen
Hur: Du anmäler dig genom att skicka ett mail till
kvist@projektengagemang.se
(Obs! Begränsat antal platser)

English
On wednesday the 18th of November at 11am to 1pm the female engineer and architectnetwork KVIST invites to a lunchseminar at Årstavägen 11, floor 4, Liljeholmen.

At the event the project leader Katarina Lidén will talk about herself and the poossibilities, challenges and traps in the workareas of an engineer. Also Johanna Holmberg of KVIST will talk about the community and the consultantgroup Projektengagemang which is behind the network. After the event lunch will be available. There will also be an opportunity to ask questions about everything thats related to the engineering profession, careerpossibilities and the business in general.

To register, send an email to kvist@projektengagemang.se (There is a limited amount of seats)