Internationella mottagningen 18/1

Den 18/1 kommer skolan att ordna en mottagning för de nya internationella studenterna, där skolan börjar med en School Reception kl 10 i sal 204. Nu söker de efter några som har lust att guida runt dem i Electrum och därefter vidare till Nymble där det kommer serveras lunch för alla intresserade studenter mellan 12-14 samt de från sektionen som följer med studenterna dit. Därefter är det en mottagningsceremoni kl 15 för alla.

Ifall du känner att du har något att göra kl 10.45 den 18/1 och vill guida runt nya studenter med sal 204 som utgångspunkt så kan ni ta och slänga iväg ett mail till oss på info@insektionen.se

English
On the 18th of January the school will arrange a reception for the new international students, where the school will start with a School Reception at 10am in 204. They are looking for people that want to show the new students around in Electrum and after that to Nymble where lunch will be served for all interested students between 12 and 2pm as well as those from the chapter which follows with a student there. After that there will be a reception ceremony at 3pm.

If you have nothing else to do at 10.45am on the 18th of January and wants to show the new students around with 204 as startingpoint, feel free to send an email to us at info@insektionen.se