THS Armada projektgruppen 2016

Känner du att du vill engagera dig inom näringslivet och samtidigt få en möjlighet att få en till erfarenhet till ditt CV? Gå då in på THS Armadas facebookevent för att se vilka roller som finns att söka i projektgruppen och sök sedan rollen/rollerna du är intresserae av på Campus Competences hemsida där man även kan se andra roller som efterlyses inom kårföreningarna osv.

English
Du you want to get involved within trade and industry at the student union and at the same time get great experience to your CV? Then go in to THS Armada facebookevent to see which roles are available to apply for and then you can apply for the roles at the Campus Competence website where you also can see which other roles are available at the student associations.