Framtidsmässan 2016

Framtidsmässan 2016 äger rum den 21 april på Münchenbryggeriet i Stockholm. Årets nyhet på Framtidsmässan är Studentmästerskapen i offentlig sektor som gör premiär. Medieprofilerna Fredrik Lindström och Kristian Luuk är med och håller i tävlingen. Det blir en rafflande kamp mellan studenter från Sveriges universitet och högskolor om vilka som har störst kunskap om offentlig sektor.

Tävlingen äger rum på Münchenbryggeriet under Framtidsmässan 2016 och har två delmoment. Delmomenten består av frågeformulär och ett case och vinnarna utses i en uppmärksammad final.

Samla ihop en grupp om 3-5 studenter och mejla in lagnamn och mejladress på samtliga deltagare samt vilket lärosäte ni studerar på till daniel@framtidsverket.com. Skriv “Anmälan Studentmästerskapen” i ämnesraden. När vi mottagit mejlet hör vi av oss med vidare information om tävlingen.

Ni behöver inte göra förberedelser innan utan får all information på plats.

VAR: Münchenbryggeriet i Stockholm
NÄR: Den 21 april, klockan 10:00-16:00
PRIS: Fina priser utlovas. Vilka priser det blir presenteras i god tid före Framtidsmässan.

Kika gärna in filmen om Studentmästerskapen i offentlig sektor: https://www.youtube.com/watch?v=1dC86GiTaCk

English
Framtidsmässan 2016 takes place in Münchenbryggeriet the 21st of April in Stockholm. New for this year at Framtidsmässan is that Studentmästerskapen i offentlig sektion (Studentchampionship in public sector) has it’s premiere. The media profiles Fredrik Lindström and Kristian Luuk are part of the group which are holding the contest. It will be a great contest between students from universities and colleges of Sweden to see who have the most knowledge about public sector.

The contest takes place in Münchenbryggeriet during Framtidsveckan 2016 and have two parts. The parts contains of a questionare and a case and the winners will be selected in a great final.

Create a group of 3-5 students and send an email with a teamname, emailaddresses for all the students in the team and which university or college you study at to daniel@framtidsverket.com. Use “Anmälan Studentmästerskapen” as a topic. When we have registered your email we will get in touch with further information about the contest.

You don’t need to prepare anything as you will get all the information on location.

WHERE: Münchenbryggeriet in Stockholm
WHEN: The 21st of April, 10am-4pm
PRICES: Fine prices are promised. Information about the prices will be presented well before Framtidsmässan.

Feel free to have a look at the movie about the Studentchampionship in public sector: https://www.youtube.com/watch?v=1dC86GiTaCk