Svensk – Franska Stiftelsens forskningsstipendier

Forskningsprojekt i Frankrike under 2016? Sök stiftelsens stipendier!

Svensk – Franska Stiftelsen är en privat svensk stiftelse, som sedan 1935 delat ut stipendier för studier i Frankrike. Under senare år har forskningen kommit alltmer i fokus.

Stiftelsen avser att innevarande år dela ut ett antal forskningsstipendier. Under 2015 delade fem forskare på 400 000 kronor. Årets forskningsanslag torde hamna på ca 500 000 kronor. Maximalt utgår 200 000 kronor per forskare. Stipendium kan sökas av svensk medborgare, som under 2016/2017 avser att antingen bedriva egen forskning i Frankrike eller delta i ett svensk-franskt forskningsprojekt i Frankrike.

För närmare upplysningar kontakta gärna stiftelsens ordförande, jur. kand. Ulf Berenholt.
Tfn. 08/ 411 11 51. Se även vår hemsida svensk-franska-stiftelsen.se.

Ansökan, åtföljd av sedvanliga betygshandlingar m.m., ställs till Svensk- Franska Stiftelsen c/o Ulf Berenholt, Östermalmsgatan 43, 114 26 Stockholm. Ansökan skall vara poststämplad senast den 1 april 2016