UtrednINg om felaktig sektionstillhörighet

English will follow below.

Hejsan, Du programstuderande på KTH i Kista.

Det är allmänt känt att INsektionens äldsta och bäst bevarade tradition är att ha fel sektions logotyp på sitt mecenatkort. Så som med alla förlegade traditioner är det dags att råda bot på detta!

Därför påbörjas nu vårterminens undersökning om sektionstillhörighet. Om du är medlem i Tekniska Högskoloans Studentkår (THS) samt programstuderande i Kista men har någon annan logotyp på ditt mecenatkort än INsektionens (se insektionen.se) vore det oss behjälpligt om Du fyllde i följande enkät.

http://goo.gl/forms/JadvAUUpTV

Tack för din medverkan!
– Björn E. (Vice Ordförande)

ENG.

Hello all programstudents at KTH in Kista.

It is a common fact that the oldest and most well preserved tradition at The Chapter for Information and Nano Technology is to have the wrong chapters logotype on Your mecenat card. As is the case with all outdated traditions it is high time to change that!

That’s why the chapter board is kicking off this semesters survey on chapter memberships. If You are a member of the Student Union (THS) and attend a program in Kista and have any other logotype than INsektionen’s (see insektionen.se) it would be most helpful if You took the time to fill out the survey below.

http://goo.gl/forms/JadvAUUpTV

Thank You for Your cooperation!
– Björn E. (Vice President)