Sektionsmöte / Chapter Meeting #1 2016-03-30 181 2016-03-30 18:00

Bäste Student,

Det är snart dags för 2016 års första SektionsMöte! SM är sektionens högst beslutande organ, där vi tar upp viktiga frågor till diskussion och beslut.

Mötet äger rum den 30e Mars kl 18:00 i Sal A.

Sektionen bjuder på mat till alla medlemmar som anmäler sig senast kl 12 samma dag.
Anmäl dig till mötet här!

Om du ännu inte är sektionsmedlem, eller inte har betalat kåravgiften, så kan du lösa det innan mötet genom att betala din kåravgift här. Om du inte har hunnit få ditt medlemskort så bör du ta med kvittot på betalningen till mötet.

Under mötet kommer bla. en proposition om engelska styrdokument tas upp, tillsammans med val av Projektledare för 2017 års upplaga av Kista ArbetsMarknadsdag och tillkännagivande av 2016 års RegnbågsGeneral.
Möteshandlingarna hittar du här. Motioner måste mailas in till ordf@insektionen.se senast den 21a Mars kl 23:59 (GMT+1)

English
Dear Student,

It is soon time for the first Chapter meeting of 2016. These meetings, called SM, are the highest authority of the chapter, where important issues are discussed and voted upon.

The meeting will be held in Sal A on the 30th of March at 18:00.

Food will be provided for free by the chapter to all members who sign up before 12:00 the day of the meeting.
Please do so here!

If you are not yet a chapter member, or have yet to pay the membership fee, you can do so ahead of the meeting by signing up and paying the fee here. If you have not yet recieved your THS-card in time for the meeting, bring a transaction receipt instead.

During the meeting a motion about english by-laws will be discussed, as well as election of the Project Manager for KAM 2017 and announcement of the Rainbow General of 2016.
The meeting minutes (in swedish) can be found here. Motions must be mailed to ordf@insektionen.se no later than the 21st of March 23:59 (GMT+1)

As most, if not all, documents provided will be in swedish, here is a Swedish/English dictionary from THS Central.