TELE2 Hack Day 2016

Du har väl inte missat! Tele2 söker drivna och engagerade studenter som i olika team vill
skapa kreativa och smarta IT­-lösningar tillsammans med Tele2 under en dag. Inga specifika förberedelser behövs, utan anmäl dig till eventet och kom som du är.
Syftet med evenemanget är att du ska få värdefulla erfarenheter och chansen att möta andra studenter och personer i branschen. Anmälan stänger midnatt lördag 2 april.
Du som anmäler dig kan ansluta med färdig grupp eller komma själv och bli tilldelad en grupp. Vi ser gärna att grupperna har en bra balans av resurser inom design, utveckling och kommunikation.

För mer information samt anmälning se http://tele2.confetti.events/

English
Tele2 are looking for driven and committed students that in different teams want to create creative and smart IT-solutions together with Tele2 during a day. No specific preparations will be needed, just register yourself to the event and come as you are.
The purpose of the event is so that you get great experience and the chance to meat other students and people in the field. Registration closes at midnight 2ndd of April.
Those that register can join as a group or come alone and get assigned to a group. We would like to see that the groups are well balanced with resources within design, development and communication.

For more information and registration go to http://tele2.confetti.events/