THS Kamratstipendie 2016 | THS’ Comrade Scholarship 2016

Bäste student,

Nu är det dags att nominera goda kamrater till THS Kamratstipendium 2016!
Kamratstipendiet delas ut varje år till en eller flera personer per sektion, som har gjort något extra för sina medstudenter genom att vara en riktigt god kamrat.
Alla som är sektionsmedlemmar får nominera till stipendiet.

Nomineringen görs genom att fylla i detta formulär.

Du anger namn och årskurs på den person du önskar nominera.
Du skriver en motivering till varför eller på vilket sätt du tycker att personen gjort sig förtjänt av stipendiet.
Sedan anger du ditt eget namn och årskurs.

Du får nominera flera personer om du så önskar, men inte samma person flera gånger.
Sista dagen att nominera någon är 18e april.

Utifrån de nomineringar vi får in kommer ett urval att göras genom nomineringstexten.
Dessa personer kommer därefter att nomineras till THS, vilka komer att besluta i ärendet.
Varje sektion får nominera max 3 personer till THS.

English
Dear student

Now it’s time to nominate for THS’ Comrade Scholarship 2016!
The Comrade Scholarship is awarded each year to one or more students from each chapter, who has done something extra for their fellow students.
All chapter members may nominate for the scholarship.

Nomination is done by filling out this form.

You state the name and programme/year of the person you wish to nominate.
You write a motivation to why you think this person deserves the scholarship.
You state your own name and programme/year.

You may nominate multiple people if you wish to, but not the same person multiple times.
The last day to nominate someone is the 18th of April.

Based on the nominations we recieve, a selection will be made based on the motivation.
These persons will thereafter be nominated to THS, who will decide in the matter.
Each chapter may nominate a maximum of 3 people to THS.