Sök till KAM-ansvarig 2017

Vill du få chansen att vara projektledare under din skoltid? Brinner du för att skapa ett brett nätverk?

BESKRIVNING AV ROLLEN
Som KAM-ansvarig är du projektledare för INsektionens största event! KAM arrangeras en gång om
året och är en arbetsmarknadsdag för studenterna på KTH i Kista. Ett trettiotal företag har
tidigare år närvarat vid mässan som arrangerats i februari. Studenterna får chansen att ställa
frågor till företagen och hitta framtida arbetsgivare. Själv mässan brukar anordnas tillsammans
med andra aktiviteter som lunchföreläsningar och en avslutningsmiddag på kvällen.
Det är en kombinerad mässa för arbete och exjobb.
Du som projektledare kommer att rekrytera medlemmar till din projektgrupp. Projektgruppen kommer
att få stöd av Näringslivsnämnden under projektperioden.

Ansök genom att fylla i formuläret:
www.bit.ly/KAMansvarig
De som lämnat in ansökan kommer att tas in på intervju för att valberedningen sedan ska välja sin
kandidat till sektionsmötet.

Har du frågor om rollen som KAM-ansvarig kan du mejla dem till naringsliv@insektionen.se

Datum för sista ansökning är 29/4.

Facebook event

English
Do you want to have the chance to be a projectleader during your schooltime? Are you passionated
about creating a wide network?

Description of the role
As KAM-responsible you are the projectleader for the biggest event of the IN-chapter! KAM is
arranged once a year and is the fair for the students at KTH Kista. Earlier years around thirty
companies have attended the fair which is arranged in February. The students gets the opportunity to ask questions
to the companies and find their future employer. The fair is usually arranged together with other
activities such as lunchseminars and a dinner in the evening.
It is a combined fair for work and thesis.
As a projectleader you will recruit members to your projectteam. The projectteam will be
supported by the Business Comittee.

Apply by filling out this form:
www.bit.ly/KAMansvarig

Those that have applied will be called to an interview so that the election committée can choose
their candidate to the chaptermeeting

If you have questioins about the role as KAM-responsible send an email to naringsliv@insektionen.se

The last date to apply is 29th of April.