Sektionsmöte #2 9/5 18:00

Bäste Student,

Det är snart dags för 2016 års andra SektionsMöte! SM är sektionens högst beslutande organ, där vi tar upp viktiga frågor till diskussion och beslut.

Mötet äger rum den 9e Maj kl 18:00 i Sal A.

Sektionen bjuder på mat till alla medlemmar som anmäler sig senast kl 12 samma dag.
Anmäl dig till mötet här!

Om du ännu inte är sektionsmedlem, eller inte har betalat kåravgiften, så kan du lösa det innan mötet genom att betala din kåravgift här. Om du inte har hunnit få ditt medlemskort så bör du ta med kvittot på betalningen till mötet.

Under mötet kommer bla. andra läsningen av propositionen om engelska styrdokument tas upp, tillsammans med val av Projektledare för 2017 års upplaga av Kista ArbetsMarknadsdag. Mer information om rollen finns här!

Preliminära möteshandlingar hittar du här. Motioner måste mailas in till ordf@insektionen.se senast den 2a Maj kl 23:59 (GMT+1)

English
Dear Student,

It is soon time for the second chapter meeting of 2016. These meetings, called SM, are the highest authority of the chapter, where important issues are discussed and voted upon.

The meeting will be held in Sal A on the 9th of May at 18:00.

Food will be provided for free by the chapter to all members who sign up before 12:00 the day of the meeting.
Please do so here!

If you are not yet a chapter member, or have yet to pay the membership fee, you can do so ahead of the meeting by signing up and paying the fee here. If you have not yet recieved your THS-card in time for the meeting, bring a transaction receipt instead.

During the meeting the motion for for english by-laws will be raised for the second time, as well as election of the Project Manager for Kista ArbetsMarknadsdag 2017. More information about the role can be found here!

The meeting minutes (in swedish) can be found here. Motions must be mailed to ordf@insektionen.se no later than the 2nd of May 23:59 (GMT+1)

As the process to translate everything is not yet finished, here is a Swedish/English dictionary provided by THS Central.