Trainee-program för blivande affärssystemskonsulter

Navigate Consulting är ett lokalt expert-bolag med inriktning på konsulttjänster kring ERP/Affärssystem. Exklusivt för KTH går vi nu ut och erbjuder 2 st platser i ett trainee-program med start i augusti 2016.

Trainee-programmet kommer att bestå av både utbildning och verksamhetsnära praktik i våra olika kunduppdrag. Då våra kunder består av stora börsnoterade företag kan vi erbjuda en spännande miljö med många olika typer av systemlösningar som stödjer de flesta affärsprocesser. Utbildningsmässigt kan vi erbjuda systemspecifik implementationsutbildning med handledning av erfarna konsulter. Målsättningen är att ge våra trainees förutsättningar att kunna fungera som ”brygga” mellan verksamhet och IT. Inriktningen på programmet kommer att finnas i två utföranden

1. Ekonomi & finans processer
2. HR/HCM processer

Programmet löper på 6 månader och ger mycket goda chanser till en fortsättning hos oss som affärssystemskonsult.

Lite mer om oss. Navigate Consulting startade sin verksamhet 2003 och är experter inom affärssystem. Vår motto är att tillhandahålla marknadens bästa kompetens för hantering av affärsapplikationer. Vi har sedan starten byggt upp en organisation med mycket lång erfarenhet av affärssystem. Våra konsulters bakgrund som management-konsulter, systemintegratörer och mjukvaruleverantörer ger företaget en god förståelse för våra kunders behov och våra medarbetare har tillsammans erfarenheter från en mängd olika systemlösningar i flertalet olika branscher. 2014 startade Navigate Consulting sitt Indiska dotterbolag med kontor i Pune vilket ökat vår leveranskapacitet, som i båda organisationerna till största del består av expertkompetens. Totalt arbetar idag drygt 60 personer inom Navigate Consulting.

Navigate Consulting har tidigare haft samarbeten med KTH genom åren. Vi har tidigare haft 3 kullar med examensarbeten hos oss från Affärssystemslinjen åren 2009, 2011 och 2013. Av dessa elever är det 7 stycken som har börjat jobba hos oss och vi har mycket goda erfarenheter av detta. Bakgrunden och utbildningen har passat vår bolagsprofil mycket bra!

Om vårt erbjudande låter intressant, skicka din ansökan till jobb@navigateconsulting.se så tar vi en kontakt.