SM i nyskrivna snapsvisor

Hej!

Gillar du snapsvisor?
Vill du representera Sverige i VM i
nyskrivna snapsvisor?
Och vill du dryga ut studielånet?
Då ska du läsa vidare.
Spritmuseum i Stockholm utmanar studenter på KTH till en tävling i
nyskrivna snapsvisor.
Skriv en snapsvisa, eller max tre visor. Den bästa snapsvisan från
KTH kommer att få en plats i finalen i SM i nyskrivna snapsvisor på
Spritmuseum lördagen den 15 oktober. Dessutom kommer finalisten
att få en gåva om 10 000 kr. Även de visor som kommer på andra
respektive tredje plats kommer att få 5000 respektive 2 500 kr.
Gåvorna är en donation från en privatperson för att öka intresset för
snapsvisor hos studenter på KTH. Även bästa sektion kommer att
belönas.
Kommer visan bland de fem bästa, av elva bidrag, kommer den att
representera Sverige i världsmästerskapen i snapsvisor i Helsingfors
den 19 november.

PRAKTISKT

Visans text får inte vara publicerad tidigare.
Melodin får gärna vara känd, men glöm inte att ange den!
Max tre bidrag per person.
Du måste själv komma och sjunga din visa om du når finalen – eller
skicka ett ombud om du skulle få förhinder.
SENAST 10 SEPTEMBER MÅSTE BIDRAGEN VARA
SPRITMUSEUM TILLHANDA.
Maila till helen.ericsson@spritmuseum.se
Om du skickar visorna som en bilaga, skriv dina kontaktuppgifter även i bilagan

English

Hi!

Do you like drinking songs?
Do you want to represent Sweden in World Championchip in newly written drinking songs?
Do you want to stretch the study loan?
Then keep on reading.
The spirits museum in Stockholm challenges students at KTH to a contest in newly written drinking songs.
Write a drinking song, or max 3. The best drinking song from KTH will get a spot in the finale in SM in newly written
drinking songs at the museum Saturday the 15th of October. The finalist will also get a gift at 10000KR.
Even those songs coming at second respective third spot will get 5000KR respective 2500KR.
The gifts are a donation from a private person to increase the interest for drinking songs among
students at KTH. Even the best chapter will be rewarded.
If the song comes among the five best out of eleven contributions, it will represent Sweden in world championchip in Helsingfors
the 19th of November.

PRACTICAL

The lyric of the song may not have been published before.
The melody may be famous, but don’t forget to name it!
Max 3 contributions per person.
You must come in person and sing your song if you reach teh finale – or send an agent if you get incapacity.
The contributions must be sent to the spirits museum before the 10th of September.
Send your contributions per email to helen.ericsson@spritmuseum.se
If you send the songs as an attachment, also include your contact details in the attachment.