Bli medlem i THS

Nu har skolan dragit igång på riktigt, men bara för att du har föreläsningar att gå på så betyder det inte att det roliga är över!

Genom att bli medlem i THS, Tekniska Högskolans Studentkår, får du möjlighet att göra mer under din studenttid än bara studier! Som kårmedlem får du tillgång till en mängd rabatter, ett flertal THS föreningar, möjlighet att samla kötid hos SSSB och mycket mer.

IN-Sektionens nämnder har även flera aktiviteter året runt som du som THS medlem kan vara med på och engagera dig i! Vare sig du är intresserad av fester, datorspel eller sport har vi säkert något för dig. Registrera här för att få ut det mesta av ditt studentliv!

English

Join THS!

School has started for real, but just because you have lectures to go to doesn’t mean that all the fun is over! By becoming a member in THS, the student union of KTH, you’ll get the possibility to do more during your studytime than studies! As a member of the union you’ll get access to a variety of discounts, a number of student organizations, have the possibillity to register for SSSB’s housing queue and much more.

The IN chapter’s committees also have several activities throughout the year that you as a THS member can participate and get involved in! Whether you are interested in parties, video games or sports, we’ll surely have something for you. Register here to get the most out of your student life!