INsektionens sångboksapp


Sektionen har en sångboksapp på Google play som heter IN-sångbok. Den är dessutom open source! I dagarna så har antalet nedladdningar av appen ökat markant vilket är roligt att se. Iochmed att den är open source så kan vem som helst föreslå tillägg och rättelser i sångerna med hjälp av Git-magi. Självklart kan man även framföra förslag direkt till utvecklaren (Wilhelm Svenselius) om man inte känner sig helt bekant med Git. Men ett tips är att lära sig det, det kommer göra väldigt stor nytta på framtida IT-anställningar.
Appen: https://play.google.com/store/apps/details?id=se.insektionen.songbook
Koden: https://github.com/wsv-accidis/in-sangbok
Sångboken: https://github.com/wsv-accidis/in-sangbok/blob/master/sangbok/main.xml

English
The chapter has a songbook called IN-sångbok over at Google play. It is open source! During the last few days the amount of downloads of the app have increased which is fun to see. Since it’s open source anyone can suggest addition and changes to the songs with some help of Git-magic. Of course it’s also possible to suggest changes to the developer (Wilhelm Svenselius) if you haven’t used Git. But you want to learn Git, since it will make a great advantage at future IT-employments.
The app: https://play.google.com/store/apps/details?id=se.insektionen.songbook
The code: https://github.com/wsv-accidis/in-sangbok
The songbook: https://github.com/wsv-accidis/in-sangbok/blob/master/sangbok/main.xml