Sektionsmöte #3 – 10/10


Det är snart dags för 2016 års tredje SektionsMöte! SM är sektionens högst beslutande organ, där vi tar upp viktiga frågor till diskussion och beslut.

Mötet äger rum den 10e Oktober kl 18:00 i Sal A.

Sektionen bjuder på mat till alla medlemmar som anmäler sig senast kl 12 samma dag.
Anmäl dig till mötet här!

Om du ännu inte är sektionsmedlem, eller inte har betalat kåravgiften, så kan du lösa det innan mötet genom att betala din kåravgift här. Om du inte har hunnit få ditt medlemskort så bör du ta med kvittot på betalningen till mötet.

Mötet kommer att föregås av en kort mötesskola, där bland annat mötesformalia, mötesteknik och hur man skriver motioner, yrkanden och interpellationer kommer att tas upp. Den börjar kl 17:30, också den i Sal A.
Under mötet kommer bla. godkännande av de nyligen översatta styrdokumenten att tas upp. Dessa kommer du att finna länkade i möteshandlingarna

Preliminära möteshandlingar hittar du här. Motioner måste mailas in till ordf@insektionen.se senast den 2a Oktober kl 23:59 (GMT+1)

English
It is soon time for the third chapter meeting of 2016. These meetings, called SM, are the highest authority of the chapter, where important issues are discussed and voted upon.

The meeting will be held in Sal A on the 10th of October at 18:00.

Food will be provided for free by the chapter to all members who sign up before 12:00 the day of the meeting.
Please do so here!

If you are not yet a chapter member, or have yet to pay the membership fee, you can do so ahead of the meeting by signing up and paying the fee here. If you have not yet recieved your THS-card in time for the meeting, bring a transaction receipt instead.

The meeting will be preceded by a short introduction to council meetings, where meeting formalities, techniques, how to write different kinds of motions and formal questions will be explained. It will start at 17:30, and will be held in Sal A.
During the meeting a motion for approval of the translated by-laws will be brought up. These documents will be provided via in the meeting minutes.

The meeting minutes (in Swedish) can be found here. Motions must be mailed to ordf@insektionen.se no later than the 2nd of October 23:59 (GMT+1)

As the process to translate everything is not yet finished, here is a Swedish/English dictionary provided by THS Central.