Sektionsmöte #4

Bäste Student,

Det är snart dags för 2016 års fjärde SektionsMöte! SM är sektionens högst beslutande organ, där vi tar upp viktiga frågor till diskussion och beslut.
På mötet kommer val av 2017 års förtroendevalda ske, och då valmötet har en tendens att bli väldigt långt är det även i år delat i två.

Mötets första del äger rum den 14e november, kl 18:00 i Sal A.
Mötets andra del äger rum den 15e november, kl 18:00 i Sal A.

Sektionen bjuder på mat till alla medlemmar som anmäler sig senast kl 12 samma dag.
Anmäl dig till mötet här!

Om du ännu inte är sektionsmedlem, eller inte har betalat kåravgiften, så kan du lösa det innan mötet genom att betala din kåravgift här. Om du inte har hunnit få ditt medlemskort så bör du ta med kvittot på betalningen till mötet.

Under mötet kommer utöver valärenden bla. godkännande av de nyligen översatta styrdokumenten att tas upp. Dessa dokument kommer du att finna länkade i möteshandlingarna

Preliminära möteshandlingar hittar du här. Motioner måste mailas in till ordf@insektionen.se senast den 6e november kl 23:59 (GMT+1)

Facebook event

English
Dear Student,

It is soon time for the fourth chapter meeting of 2016. These meetings, called SM, are the highest authority of the chapter, where important issues are discussed and voted upon.
On the coming meeting elections for chapter positions in 2017 will be held, and since the election meeting tends to be quite lengthy it is split in two parts this year.

The first part of the meeting will be held in Sal A on the 14th of November at 18:00.
The second part of the meeting will be held in Sal A on the 15th of November at 18:00.

Food will be provided for free by the chapter to all members who sign up before 12:00 the day of the meeting.
Please do so here!

If you are not yet a chapter member, or have yet to pay the membership fee, you can do so ahead of the meeting by signing up and paying the fee here . If you have not yet recieved your THS-card in time for the meeting, bring a transaction receipt instead.

The meeting minutes (in Swedish) can be found here. Motions must be mailed to ordf@insektionen.se no later than the 6th of November 23:59 (GMT+1)

As the process to translate everything is not yet finished, here is a Swedish/English dictionary provided by THS Central.