Sponspub med Attentec – 1/11

Tisdgaspuben är sponsrad av Attentec!

Attentec kommer vara på plats med datorer, problem i olika svårighetsgrader och konsulter att programmera tillsammans med. Attentec kommer även att bjuda de 50 första som anmäler intresse på både mat och dryck. Anmälan och mer info om kvällen och Attentec finnes på denna länk, notera att detta är främst för IN-sektionens medlemmar.

Som vanligt har vi kistans standardutbud.
Mat: TBA

Öl: fr 20:-
Cider: fr 20:-
Sprit: fr 8:-/cl
Läsk: 10:-
Dompa? – http://dompa.insektionen.se/
Massa whisky och finsprit finns också!

Facebook event

English
This Tuesdaypub is sponsored by Attentec!

Attentec will be there with computers, problems with different levels of complexity and consultants to program together with. Attentec will also treat the first 50 that registers to food and something to drink. Registration and more information about the evening and about Attentec can be found here, do note that this is mainly for members of the IN chapter.

As usual we have the regular range of Kistan
Food: TBA

Beer: from 20:-
Cider: from 20:-
Spirits: from 8:-/cl
Sodas: 10-
Dompa? – http://dompa.insektionen.se/
Alot of whiskey and nice spirits can be bought as well