Sektionsmöte/Chapter Meeting #5 2016-12-07

Bäste Student,

Det är snart dags för 2016 års femte SektionsMöte! SM är sektionens högst beslutande organ, där vi tar upp viktiga frågor till diskussion och beslut.
Årets femte och sista möte kommer att behandla verksamhetsplan och budget för verksahmetsåret 2017.

Mötets äger rum 7e december klockan 18:00 i Sal A.

Sektionen bjuder på mat till alla sektionsmedlemmar som anmäler sig senast kl 12 samma dag.
Anmäl dig till mötet här!

Om du ännu inte är sektionsmedlem, eller inte har betalat kåravgiften, så kan du lösa det innan mötet genom att betala din kåravgift här. Om du inte har hunnit få ditt medlemskort så bör du ta med kvittot på betalningen till mötet.

Under mötet kommer utöver valärenden bla. godkännande av de nyligen översatta styrdokumenten att tas upp. Dessa dokument kommer du att finna länkade i möteshandlingarna

Preliminära möteshandlingar hittar du här. Motioner måste mailas in till ordf@insektionen.se senast den 29e november kl 23:59 (GMT+1)

Facebook event

English
Dear Student,

It is soon time for the fifth chapter meeting of 2016. These meetings, called SM, are the highest authority of the chapter, where important issues are discussed and voted upon.
This fifth and last meeting of the year will process the operational plan and budget for the operational year 2017.

The meeting will be held in Sal A on the 7th of December at 18:00.

Food will be provided for free by the chapter to all members who sign up before 12:00 the day of the meeting.
Please do so here!

If you are not yet a chapter member, or have yet to pay the membership fee, you can do so ahead of the meeting by signing up and paying the fee here. If you have not yet recieved your THS-card in time for the meeting, bring a transaction receipt instead.

The meeting minutes (in Swedish) can be found here. Motions must be mailed to ordf@insektionen.se no later than the 29th of November 23:59 (GMT+1)

As the process to translate everything is not yet finished, here is a Swedish/English dictionary provided by THS Central.