Språkstudier och praktik i tyskland

Folkhögskolekursen “Tyska i praktiken” ges av Braheskolan och Internationella Skolorna Düsseldorf. Efter 7 veckors intensivkurs gör du 4 månaders språkpraktik på en tysk arbetsplats. Du erbjuds en utvecklande praktikplats som motsvarar din studiebakgrund/dina intressen.

Alla praktikplatser samt mer information kan hittas här.

Kurstid: 16/1-23/6 2017
Kursen är kostnadsfri och ger CSN!
Sista ansökan 15/11
Behörighet Tyska steg 3 eller motsvarande
Mer information: www.is-duesseldorf.com / info@is-duesseldorf.com / 0049-211-86202075

English
The course German in practice is given by Braheskolan and Internationella Skolorna Düsseldorf. After 7 weeks of intensive course you will have 4 weeks of languangepractice at a german employer. You will be given a developing workplace which is similar to you earlier studies/ your interests.

All workplaces as well as more information can be found here.

Coursetime: 16/1-23/6 2017
Course is free of charge and gives CSN
Last applicationday 15/11
Requirements: German step 3 or equivalent
More information: www.is-duesseldorf.com / info@is-duesseldorf.com / 0049-211-86202075