Studentytor stängda kvällstid

Från och med den 1 december kommer studentytorna i Electrum (datasalar, klassrum, grupprum och ytorna innanför glasgatan*) att låsas mellan kl. 23 och 07, måndag-söndag.

Det innebär att studenter inte kommer att kunna nyttja dessa ytor efter kl. 23 på kvällen eller före kl. 07 på morgonen.

KTH:s väktare kommer att göra en rondering varje kväll kl. 23, då personer som är kvar i lokalerna ombeds lämna.

Anledningen till detta beslut är stora problem med obehöriga som vistats, skadegörelse, stölder och nedskräpning i lokalerna.

Frågor? Kontakta Servicecenter: service@ict.kth.se

*Korridoren vid Mentorspace och Kistan 2.0 kommer att vara åtkomlig för programstudenter.

English
As from December 1, the student areas in Electrum (computer labs, classrooms, group rooms and the areas in between*) will be locked between 23 and 07, Monday to Sunday. This means that students will not be able to use these areas after 23 at night or before 07 in the morning.

KTH watchmen will make rounds every night at 23:00, asking people who are still at the premises to leave. The reasons for this decision are major problems with strangers loitering, thefts, damages and littering.

Questions? Contact Service center: service@ict.kth.se
*The hallway by Mentorspace and Kistan 2.0 will be accessible for program students.