TentaGasque #2

Många tycker att 2016 var ett skitår, så nu ser vi till att 2017 börjar bättre. Det gör vi med en KickStarter™-sittning där vi samlar in pengar till Barncancerfonden.

Egentligen är den goda gärningen att donera pengar till behövande barn en belöning i sig. Men varför inte ha lite roligt samtidigt? Därför kommer det under sittningen finnas möjlighet att ge pengar till välgörenhet, och få olika backer rewards för det. Självklart kommer det finnas stretch goals som hela sittningens donationer bidrar till. Alla rewards och stretch goals kommer presenteras under sittningen. Man kommer till exempel kunna få en butler, gräddpaja personalen, eller få en en personlig dikt skriven om sig.

Sittningen påverkas också av hur många som kommer:

10 Ringpizzan blir uppgraderad till en schysst varmrätt
20 Vi utökar menyn till att inkludera förrätt och efterrätt
50 Tomten är försenad, och kommer till sittningen med julklappar
70 En timelapse-video görs av sittningen
100 Sumobrottningsdräkter hyrs in till eftersläppet

Gör det för barnen! Och kanske lite för att det blir kul!

Plats: Kistan 2.0
Datum: Lördag 14:e januari
Insläpp: 17:00
Pris: 80/100:- (IN / ej IN)
Sista anmälningsdag: Torsdag 12:e januari
Anmälningsformuläret hittar du här!

Facebook event

English
Many are those who consider 2016 a crap year, so now we make sure that 2017 gets a better start. By hosting a KickStarter™-gasque where we collect money for Barncancerfonden.

The act of donating money for a good cause, in this case kids in need, is a reward in itself. But why not have some fun at the same time? Therefore you will have the opportunity to give money to a charitable cause, and get different backer rewards for it. Of course there will be stretch goals that all of the gasque’s donations contributes to. All rewards and stretch goals will be presented during the gasque. You will for example be able to have a butler, toss a cream pie at the workers, or have a personal poem written about you.

The gasque is also affected by the number of attendees:

10 The delivery pizza is upgraded to a nice entree
20 We expand the menu to include a starter and dessert
50 Santa is late, and brings presents to the gasque
70 A timelapse-video is made of the gasque
100 Sumo-wrestling suits are rented for the afterparty

Do it for the kids! And perhaps because it’s fun!

Location: Kistan 2.0
Date: Saturday 14th of January
Doors open: 17:00
Price: 80/100:- (IN-members / non-IN-members)
Deadline: Thursday 12th of January
To sign up, please follow this link!