Välkommen till Student Life Week!

Vecka 4, mellan 23 till 27 januari, håller THS en rad event i Nymble för att synliggöra alla de fantastiska möjligheter till engagemang, fritidsaktiviteter, och studiestöd som finns för dig som är student på KTH.

Varje dag kring lunch, mellan 11.30 och 13.00 är du välkommen till Nymble för att mingla med KTH, THS Kårföreningar, THS Sektioner, och THS Centrala organisation för att hitta sätt att få ut det mesta av din tid på KTH.

En fullständig lista över dagarna och deras innehåll hittar du här:
http://ths.kth.se/StudentLifeWeek

Missa inte chansen att vinna en lunchbiljett från en av, eller alla, deltagande organisationer, varje dag!

Facebookevent

English
During week 4, between the 23rd and 27th of January, THS arranges a number of events in Nymble to make visible the fantastic opportunities to engage yourself, enjoy recreational activites, and get support in your studies, that you have as a student at KTH.

Every day at lunchtime, between 11.30 and 13.00 you are invited to Nymble to mingle with KTH, THS Associations, THS Chapters and THS Central to find ways to make the most out of your time at KTH.

The complete list of participating associations can be found at:
http://ths.kth.se/StudentLifeWeek

Don’t miss out on the chance to win a lunch ticket from one, or all of the participating societies, every day!

Facebookevent