Mottagningen 2017 rekryterar!

Mottagningen är som vi alla vet den absolut roligaste tiden på året, och nytt år innebär självklart ännu en chans att slå föregående års rekord som den bästa mottagningen någonsin.

Vill du att årets nØllan ska få en ännu coolare mottagning än din? Då har du kommit helt rätt!

Som Fadder i mottagningen har du tillsammans med en eller flera andra faddrar ansvar för en grupp nØllan. Ni spenderar större delen av mottagningen med att umgås inom nØllegruppen, och du har därför en stor möjlighet att hjälpa nØllan skaffa sig det sociala nätverk som är så otroligt viktigt för studierna på KTH.
Som del av fadderskapet ingår teambuildingeventet FadderINternatet, som i år äger rum 14:e till 15:e april, och dessutom en snygg Faddertröja som du kan skryta med under din fortsatta studietid.

Fadder blir du genom att fylla i detta formulär: bit.ly/fadder2017

Du har säkert hört talas om en grupp människor som smyger efter kändisar varhelst de går, ständigt sökandes efter den perfekta bilden. I mottagningen kallas denna grupp Doqumenterare.
Som Doqumenterare spenderar du mottagningen smygandes i skuggorna, utanför bildfånget, du arbetar som del av en jämfört med Fadder liten grupp för att fota och filma allt som händer under mottagningen.
Som Doqumenterare behöver du tillgång till en system- eller videokamera, och du förväntas sålla och sortera dina bilder själv innan de lämnas över till DOQMUX som sköter publicering och administration av DOQ-gruppen.
Precis som Fadder så får du vara med på FadderINternatet, och får även du en snygg* tröja.

Doqumenterare blir du genom att fylla i detta formulär: bit.ly/doq2017

Om du istället känner att dina förmågor lämpar sig bättre för planering och genomförande av sektionens största återkommande event kan du söka MUX. Som MUX är du ansvarig för ett verksamhetsområde, och tillsammans med övriga mottagningsgruppen gemensamt ansvarig för mottagningen i stort. Frågor om MUX uppgifter kan riktas till ingen[ at ]insektionen.se

MUX blir du genom att fylla i detta formulär: bit.ly/mux2017

Har du några frågor kan du skicka ett mail till ingen[ at ]insektionen.se eller prata med INGEN eller NÅGON på rekryteringspubarna i Kistan 2.0 28e februari och 2a mars.

För hur kul är det med mottagningen?!

English
The Reception is as we all know the best time of the year, and a new year does of course mean a new chance to beat last year’s record and make this year’s reception the best one ever.

Do you want this year’s nØllan to have an even cooler reception than yours? Then you are in the right place!

As Fadder in the reception you are responsible for a group of nØllan together with one or more other fadder. You spend most of the reception hanging out with your nØllegroup, and you have a great opportunity to influence and help nØllan create the important social network for their continued studies at KTH.
As part of being a fadder there is the teambuilding event FadderINternatet, which this year takes places on the 14th and 15th of April, and you also get a fabulous Fadder-tshirt which you can brag about.

You can become Fadder by filling out this form: bit.ly/fadder2017

You have probably heard about a group of people who sneak after celebrities wherever they go, constantly seeking for the perfect picture. In the reception these people are called Doqumenterare.
As Doqumenterare you spend the reception hiding in the shadows, out of sight, you work in a – compared to Fadder – small group to take photos and record everything that happens during the reception.
As Doqumenterare you need to have access to a DSLR or video camera, and you are expected to screen and sort your own material before it is handed over to DOQMUX, who is responsible for publishing and administration of the DOQ team.
Just like Fadder you get to take part in FadderINternatet, and you also get a nice* tshirt.

You can become Doqumenterare by filling out this form: bit.ly/doq2017

If you instead feel that your abilities are better put to work by planning and executing the chapter’s largest recurring event you can always apply to be a MUX. As MUX you are assigned an area of responsibility, and you are also responsible for the reception as a whole together with the rest of the reception team. Questions regarding MUX’ tasks can be directed to ingen[ at ]insektionen.se

You can become MUX by filling out this form: bit.ly/mux2017

If you have any questons about the reception you can send a mail to ingen[ at ]insektionen.se or talk to INGEN or NÅGON at the recruitment pubs in Kistan 2.0 on the 28th of February and 2nd of March.

För hur kul är det med mottagningen?!