Näringslivsnämnden vill ha feedback!

Sektionen för Informations- och Nanotekniks Näringslivsnämnd jobbar med att marknadsföra sektionen, och skapa kontakt mellan studenter och potentiella arbetsgivare.

Nu vill de ha Din hjälp för att förfina och förbättra sin verksamhet, så  ta chansen att få din röst hörd genom att fylla i deras enkät:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdDSBhQ4a0Ccsvz_jgbGWfVUzDIa_BIkhHLM1zqGdvtS_oWzA/viewform

Om du vill gå med i Näringslivsnämnden och ge fler studenter chansen att möta sin framtida arbetsgivare redan under studietiden, skicka ett mail till naringsliv [at] insektionen.se.

Näringslivsnämndens facebooksida.

English
The Chapter for Information- and Nanotechnology’s Business Relations Committee work with promoting the chapter, and create opportunities for students and companies to meet.

Now they want Your help to refine and improve their activities, so take the chance to make sure that you are heard and fill out their survey:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc1kzYfb1LyDi7vfBq4Kvc1tYfw1T9I6zzU1mBxBepgDV6X8w/viewform

If you want to join them in their cause to give more students the opportunity to get in touch with their future employers, send a mail to naringsliv [at] insektionen.se.

The facebook page of the Business Relations Committee.