Kandidaturperiod för Kårfullmäktige 17/18

Nu går det att kandidera till THS Kårfullmäktige (KF) för verksamhetsåret 2017-2018. Kårfullmäktige är THS högsta beslutande organ – det är KF som har det ledande initiativet och sista ordet om hur THS sköts och drivs.

Kandidaturperioden slutar 2 april.

Kårfullmäktige möts åtta gånger per år för möten och emellanåt för att hänga och prata om plugget, kåren eller något helt annat. Att vara ledamot i Kårfullmäktige är kanske det bästa sättet att få ett brett kontaktnät på KTH och att lära känna människor från alla utbildningar, sektioner och platser i livet.

Det går att kandidera till Kårfullmäktige fram till och med den 2:a april. Valen sker i valkretsar där varje sektion utgör varsin valkrets som har ett antal platser beroende på antalet sektionsmedlemmar.
För att kandidera behöver du vara medlem i THS.

Vid  frågor går det att vända sig till Valgeneral Maria på valgeneral[ at ]ths.kth.se.

I din kandidatur ska du ha med:
Fullständigt namn
Personnummer
KTH-id
Din sektionstillhörighet
En presentation/motivation varför man ska bli vald på max 100 ord (texten kommer att publiceras på valsidan)
En bild (frivilligt)

Maila sedan din kandidatur till IN-sektionens valnämndsrepresentant på: erpette[ at ]kth.se.

English
Now you can stand as a candidate to THS’ Union Council (KF) for the year 2017-2018. The council is THS’s highest decision-making body – our meeting has the leading initiatie and the final word on how THS should and shall work.

The candidacy period ends on the 2nd of April.

The council meet eight times a year for the meetings and sometimes just to talk and have fun. To be a member of KF might be the best way to get a broad network across KTH and to get to know people from all our programs and chapters!

You can send in your candidacy until April 2nd. The election takes place in  constituencies where each chapter is a constituency with a number of seats depending on their amount of chapter members.
To stand as a candidate you need to be a member of THS.

If you have a question you are free to contact “THS Valgeneral” Maria at valgeneral[ at ]ths.se.

In your candidacy we want you to provide:
Your full name
Social registration number (personnummer)
KTH-id
What chapter you belong to
A short presentation of up to 100 words (the text will be published on the election website)
And a picture (voluntary)

Then email your candidacy to the representative of the IN-chapter at: erpette[ at ]kth.se.