TentaGasque #3

Nu är den där jobbiga änden på läsåret här igen, tentaperioden är i full gång, och tentavakterna har självklart aldrig varit mer nitiska än just nu.

Oavsett om du sliter ditt hår i frustration, eller seglar genom tenta efter tenta med flaggan i topp, så arrangerar TMEIT i vanlig ordning traditionsenlig TentaGasque, denna gång den tredje för året!

I år infaller St. Patrick’s Day fredagen den 17:e, men det hindrar inte TMEIT från att tumma lite på traditionerna och förlänga firanded till lördagskvällen.

Plats: Kistan 2.0
Datum: Lördag 18:e mars
Insläpp: 17:00
Pris: 100/120:- (IN / ej IN)
Sista anmälningsdag: Fredag 17:e mars 15:00
Anmälningsformuläret hittar du här!

Facebookevent för sittningen

English
Now that annoying part of the academic year is here again, the exam period is underway, and the exam invigilators – as they are so pleasantly named – have never been more zealous.

No matter if you are crying out in frustration, or plowing through exams with ease, TMEIT is of course arranging a traditional TentaGasque, now for the third time this year!

This year St. Patrick’s Day occur on Friday the 17th, but that doesn’t stop TMEIT from extending the festivities until the eve of Saturday.

Location: Kistan 2.0
Date: Saturday 18th of March
Doors open: 17:00
Price: 100/120:- (IN-members / non-IN-members)
Deadline: Friday 17th of March at 15:00
To sign up, please follow this link!

Facebook event for the gasque.