Bli IN-sektionens Vice Ordförande

English

Sektionen för Informations- och Nanotekniks Vice Ordförande har begärt och beviljats entledigande av personliga skäl. Därför söker nu sektionen en ny Vice Ordförande för verksamhetsåret 2017.

Känner du dig manad att kandidera, eller har du koll på en lämplig kandidat, så kan du fylla i detta kandidaturformulär.

Sektionens Vice Ordförande är tillsammans med sektionens Ordförande ansvarig för sektionens verksamhet. Vice Ordförandes arbetsuppgifter utgörs av bland annat att handskas med projekt i sektionens verksamhet, avlasta Ordförande i dennes arbete, och delta i möten med KTH och Tekniska Högskolans Studentkår.
Vice Ordförande har stora möjligheter att välja vad denne vill fokusera på, tidigare år har bland annat jämställdhetsarbete, integration av internationella studenter, och samarbeten med andra sektioner och kårer funnits på agendan.

Vill du berika din och andras studietid extra mycket, på ett enormt meriterande sätt? Kandidera till Vice Ordförande idag!


English

The Vice President of the Chapter for Information- and Nanotechnology has resigned due to personal reasons. Therefore the chapter is now looking for a new Vice President for the operational year of 2017.

Do you feel compelled to stand as a candidate, or do you know someone who is a great fit for the role, then please fill out this candidature form.

The chapter’s Vice President is together with the President responsible for the chapter’s activities. The Vice President’s tasks include dealing with projects within the chapter, help out the President in their work, and participating in meetings with KTH and the student union, Tekniska Högskolans Studentkår.
The Vice President has great opportunities to choose their own focus, previous years equality work, integration of international students, and cooperation with other chapter’s and unions have been part of the agenda.

Do you want to enrich your own and other students’ time at KTH, in a meritorious way? Stand as a candidate for the position of Vice President today!