KTH Kista Alumni Hack

Kontakt med Alumner är något som vi aldrig kan få för mycket av. För att ytterligare spä på den årliga dosen arrangerar KTH Kista i samarbete med nystartade Curlabs ett Hackathon, vars mål är att sammanföra studenter och alumner under en dags problemlösande.

Temat är Digitalisering, och eventet är uppdelat på två dagar, 26 och 27 april. Första dagen utgörs av en timme från kl 17:15 som spenderas med att bilda grupper och komma på idéer. Den andra dagen löper från klockan 8:00, till 18:00, och avslutas i Kistan 2.0 med alumnipub.
KTH bjuder dessutom på frukost, lunch, och snacks under bägge dagar.

Nyfiken på det här? Anmäler dig gör du på http://kthhack.curlabs.com/

English
Getting in touch with Alumni is something that we can never get enough of. In order to increase the yearly dose KTH Kista in cooperation with newly founded Curlabs will be arranging a Hackathon, the goal of which is to bring students and alumni together for a day of problem solving.

The theme is Digitalization, and the event is split across two days, the 26th and 27th of April. Activities during the first day is made up by one hour from 17:15 where you will form groups and come up with ideas. The second day runs between 8:00 to 18:00, and will be concluded in Kistan 2.0 with a alumni pub.
KTH will serve breakfast, lunch, and snacks during both days.

Curious? Sign up at http://kthhack.curlabs.com/