Sektionsmöte 2 | Chapter Meeting 2

Det är snart dags för årets 2:a sektionsmöte!

SM är sektionens högst beslutande organ, där vi tar upp viktiga frågor till diskussion och beslut.

På mötet kommer det bland annat att väljas en ny Vice Ordförande för sektionen, och tas upp rapporter från sektionens nämnder.

Mötet äger rum den 23:e maj, kl 18:00 i Sal A.

Sektionen bjuder på mat till alla medlemmar som anmäler sig senast kl 12 samma dag.
Anmäl dig till mötet här!
Maten serveras i Kistan 2.0 mellan 17:00 och 18:00.

Om du ännu inte är sektionsmedlem, eller inte har betalat kåravgiften, så kan du lösa det innan mötet genom att betala din kåravgift här.
Om du inte har hunnit få ditt medlemskort så bör du ta med kvittot på betalningen till mötet.

Preliminära möteshandlingar hittar du här.
Motioner måste mailas in till ordf@insektionen.se senast den 15:e maj kl 23:59 (GMT+1).

För att göra det ännu enklare för styrelsen att uppskatta antalet deltagare på mötet så kan du se till att attenda mötets Facebookevent!

The time has come for the 2nd chapter meeting of 2017!

These meetings, called SM, are the highest authority of the chapter, where important issues are discussed and voted upon.

At the coming meeting a new Vice President will be elected, and the chapter’s committees will present what they have done since the last chapter meeting.

The meeting will be held in Sal A on the 23rd of May at 18:00.

Food will be provided for free by the chapter to all members who sign up before 12:00 the day of the meeting.
Please do so here!
Food will be served in Kistan 2.0 between 17:00 and 18:00.

If you are not yet a chapter member, or have yet to pay the membership fee, you can do so ahead of the meeting by signing up and paying the fee here.
If you have not received your THS-card in time for the meeting, bring a transaction receipt instead.

The meeting minutes (in Swedish) can be found here.
Motions must be mailed to ordf@insektionen.se no later than 15th of May at 23:59 (GMT+1).

In order to make the educated guess of estimating the number of attendants easier for our board, please attend this event on Facebook!