Styrelsemöte 2: 18 April | Board Meeting 2: 18 April

Nu är det dags för årets andra styrelsemöte. På tisdag 18 april sammanträder sektionens styrelse klockan 18:00 i sal 301 för att behandla en handfull frågor.

Fokus för mötet är årets verksamhetsplan och inköp av en tvättmaskin, utöver de normala rapporterna såklart.

Som sektionsmedlem är du välkommen att delta på styrelsens möten.

The time has come for the second board meeting of this year. On Tuesday the 18th of April the chapter board will convene at 18:00 in room 301 to discuss a number of questions.

The focus of this meeting is this year’s operational plan, and acquisition of a washing machine, apart from the usual reports that is.

As a chapter member you are welcome to attend the chapter board’s meetings.