IN-sektionen går med THS i Prideparaden!

Sektionen för Informations- och Nanoteknik har sen 2014 deltagit i Stockholm Pride Parade under egen flagga.
Någon gång mellan då och nu kom flera kloka huvuden inom Tekniska Högskolans Studentkår på att det vore en utomordentlig idé att arrangera ett kårgemensamt bidrag, istället för att enskilda sektioner ska gå i tåget var för sig.

Till vår stora glädje har det i år gjorts slag i saken, och IN-sektionen kommer därför att gå i paradtåget som del av THS bidrag.

Självklart avslutar vi dagen med att bege oss till Kistan 2.0.

Mer information hittar du i det länkade eventet, men du kan redan nu damma av din overall, schmeck, eller din favoritutstyrsel så ses vi den 5 augusti!

The chapter for Information- and Nanotechnology will walk together with THS in the pride parade!

The Chapter for Information- and Nanotechnology has participated in Stockholm Pride Parade since 2014.
Some time between then and now several bright minds within Tekniska Högskolans Studentkår realised that it would be a fantastic idea to arrange a joint entry in the pride parade, instead of leaving the individual chapters to participate on their own.

To our great joy now this is going to happen, and the IN-chapter will therefore participate in the parade as part of THS’ entry.

Of course we end the day by heading to Kistan 2.0.

More information can be found in the linked event, but straight away you can clean up your overall, schmeck, or favourite party dress in preparation for the 5th of August!