Sektionsmöte #1

——-English below——-

Det är snart dags för 2018 års första Sektionsmöte! SM är sektionens högst beslutande organ, där vi tar upp viktiga frågor till diskussion och beslut.

Mötet äger rum den 28:de Februari kl 18:00 i Sal A.

Sektionen bjuder på mat till alla medlemmar som anmäler sig senast kl 12 samma dag. Maten kommer serveras i Kistan 2.0 från kl 17:00. Anmälan för mat sker här.

Om du ännu inte är sektionsmedlem, eller inte har betalat kåravgiften, så kan du lösa det innan mötet genom att betala din kåravgift här. Om du inte har hunnit få ditt medlemskort så bör du ta med kvittot på betalningen till mötet.

Under mötet kommer bl.a. beslut om inköp av nya möbler till sektionslokalen hållas, tillsammans med val om de förtroendeposter som inte blev valda förra året.

Preliminära möteshandlingar kan ni hitta här.

Motioner måste mailas in till ordf@insektionen.se senast den 19:de Februari kl 23:59.

——-English——-

It is soon time for the first Chapter meeting of 2018. These meetings, called SM, are the highest authority of the chapter, where important issues are discussed and voted upon.

The meeting will be held in Sal A on the 28th of February at 18:00.

Food will be provided for free by the chapter to all members who sign up before 12:00 the day of the meeting.The food will be served in Kistan 2.0 17:00.

Sign up for food can be done here.

If you are not yet a chapter member, or have yet to pay the membership fee, you can do so ahead of the meeting by signing up and paying the fee here. If you have not yet received your THS-card in time for the meeting, bring a transaction receipt instead.

During the meeting a decision of buying new furnitures for the chapter hall, there will also be an election for the trustee positions that were not elected last year. A preliminary agenda in Swedish can be found here.

Motions must be mailed to ordf@insektionen.se no later than the 19th of February 23:59.

As most, if not all, documents provided will be in Swedish, here is a Swedish/English dictionary from THS Central.