Chapter Meeting #3

***ENGLISH BELOW***

Bäste Student,

Det är dags för 2018 års tredje Sektionsmöte! SM är sektionens högst beslutande organ, där vi tar upp viktiga frågor till diskussion och beslut.

Mötet äger rum den 2018-10-09 kl 18:00 i Kistan 2.0.

Sektionen bjuder på mat till alla medlemmar som anmäler sig senast kl 12 samma dag. Maten kommer serveras i Kistan 2.0 från kl 17:00.
Anmälan för mat sker här:
https://goo.gl/forms/dldrbWsoXvLZsiRh1

Om du ännu inte är sektionsmedlem, eller inte har betalat kåravgiften, så kan du lösa det innan mötet genom att betala din kåravgift här: https://ths.kth.se/general/ths-membership/
Om du inte har hunnit få ditt medlemskort så bör du ta med kvittot på betalningen till mötet.

AGENDA
Preliminära möteshandlingar kan ni hitta här:
https://docs.google.com/document/d/1Dk_EZXoX0gdQj8ortQzrlrOd1aDwSzzOBQWFP6BKnoI/edit?usp=sharing

***ENGLISH***

Dear Student,

It is time for the third Chapter meeting of 2018. These meetings, called SM, are the highest authority of the chapter, where important issues are discussed and voted upon.

The meeting will be held in Kistan 2.0 on the 2018-10-09 at 18:00.

Food will be provided for free by the chapter to all members who sign up before 12:00 the day of the meeting.The food will be served in Kistan 2.0 17:00.
Sign up for food can be done here:
https://goo.gl/forms/dldrbWsoXvLZsiRh1

If you are not yet a chapter member, or have yet to pay the membership fee, you can do so ahead of the meeting by signing up and paying the fee here: https://ths.kth.se/general/ths-membership/
If you have not yet received your THS-card in time for the meeting, bring a transaction receipt instead.

AGENDA
A preliminary agenda in swedish can be found here:
https://docs.google.com/document/d/1Dk_EZXoX0gdQj8ortQzrlrOd1aDwSzzOBQWFP6BKnoI/edit?usp=sharing

As most, if not all, documents provided will be in swedish, here is a Swedish/English dictionary from THS Central:
https://drive.google.com/file/d/0B-nWrVoqvrpNWW5aY3UwT1dPLW8/view