Campus Kista

KTH Campus Kista inryms numera i Electrum (Kistagången 16). Det gamla campuset i Forum (Isafjordsgatan 39) används inte längre. Här kan du läsa om hur du hittar hit.

Om något händer

Om en allvarlig händelse inträffar, ring KTHs larmcentral på 08-790 77 00. Vid akut nödsituation där risk för hälsa eller egendom föreligger, ring alltid 112. Båda är öppna dygnet runt.

Salar och lokaler

Om du kommer in genom entrén från Kistagången så ligger alla föreläsnings- och lektionssalar på höger sida av ljusgården. Sal A, B och C ligger ungefär i nivå med respektive trapphus A, B och C, en våning ner från Kistagången räknat. Det hänger skyltar i taket som visar var de olika salarna ligger. Om du vill sitta och studera enskilt eller i grupp kan du använda dig av de öppna ytor som finns eller sitta i sektionslokalen, Kistan 2.0. Där finns det också mikrovågsugnar för att värma mat. Sektionslokalen är öppen för alla studenter, normalt mellan 8-17 vardagar. Du hittar den genom att gå in genom första entrén till höger från Kistagången räknat och följa korridoren rakt fram.

Regler

Följande regler gäller grupprum:

  • Grupprummen är bokningsbara mellan 07:00 och 23:00, sju dagar i veckan.
  • De kan bokas för minst en halvtimme och max två timmar åt gången, högst två veckor framåt. En ny bokning kan göras när den föregående är avslutad.
  • Endast program- och kursstudenter på KTH Kista kan nyttja grupprummen.
  • Företråde ges till grupper om minst två personer. Sitter någon ensam i ett grupprum har en grupp på två eller fler personer rätt att nyttja grupprummet även om den ensamma studenten har en bokning.
  • Om ett rum är bokat och ingen har dykt upp efter 15 minuter är det fritt fram att nyttja rummet.
  • Bokning görs i TimeEdit – länk finns här.

Felanmälan

Om du märker att en skrivare inte fungerar, att ett handtag håller på att lossna eller andra fel och brister i studiemiljön bör du felanmäla detta. Det gör du enklast till Servicecenter på plan 3 eller service@ict.kth.se , som kan åtgärda felet eller vidarebefordra anmälan till rätt instans.

Övriga frågor

Om du behöver hjälp med att hitta en sal, har du tappat bort något, eller om du behöver hjälp med ditt passerkort eller KTH-konto kan du vända dig till Servicecenter på plan 3.
Det är öppet 8-16 mån-tors, och 8-14 på fredagar, de kan också nås på service@ict.kth.se.