Campus Kista

KTH Campus Kista inryms numera i Electrum (Kistagången 16). Det gamla campuset i Forum (Isafjordsgatan 39) används inte längre. Här kan du läsa om hur du hittar hit. Det går även gratis bussar mellan KTH Campus Valhallavägen och Kista.

Om något händer…

Om en allvarlig händelse inträffar, ring KTHs larmcentral på 08-790 77 00. Vid akut nödsituation där risk för hälsa eller egendom föreligger, ring alltid 112. Båda är öppna dygnet runt.

Salar och lokaler

Om du kommer in genom entrén från Kistagången så ligger alla föreläsnings- och lektionssalar på höger sida av ljusgården. Sal A, B och C ligger ungefär i nivå med respektive trapphus A, B och C, en våning ner från Kistagången räknat. Det hänger skyltar i taket som visar var de olika salarna ligger. Om du vill sitta och studera enskilt eller i grupp kan du använda dig av de öppna ytor som finns eller sitta i sektionslokalen, Kistan 2.0. Där finns det också mikrovågsugnar för att värma mat. Sektionslokalen är öppen för alla studenter, normalt mellan 8-17 vardagar. Du hittar den genom att gå in genom första entrén till höger från Kistagången räknat och följa korridoren rakt fram.

Regler

Följande regler gäller grupprum:

  • Om du sitter ensam i ett grupprum och det kommer en grupp på två eller flera personer måste du lämna över rummet. Det spelar ingen roll om din kompis kommer om 5 minuter, är ni inte en grupp kan ni inte behålla rummet.
  • Du får inte lämna dina saker i rummet och gå på lunch, lektion, handla m.m. Lämnar du rummet så förlorar du det och (potentiellt dina ägodelar).
  • En person måste alltid sitta kvar om resten av gruppen vill gå på lunch eller något liknande. Det måste också vara tydligt att det sitter fler än en student i rummet.

Följande regler gäller toaletter:

  • Toalettpapper i toaletten, EJ i papperskorgen
  • Spola efter dig
  • Lås inte toalettdörren med mynt eller liknande från utsidan
  • Håll det rent, det är inte din privata toalett

Felanmälan

Om du märker att en skrivare inte fungerar, att ett handtag håller på att lossna eller andra fel och brister i studiemiljön bör du felanmäla detta. Det gör du enklast till Studiemiljönämnden, som kan åtgärda felet eller vidarebefordra anmälan till rätt instans.